Keinoja arviointitarpeen tunnistamiseen

Hankinnan vaikutusten ennakkoarviointitarpeen hahmottamiseen voi hyödyntää alla olevia taulukkoja hankinnan potentiaalisista vaikutuksista.

Hankinnan potentiaalisten vaikutusten arviointi

 A. Hankinnan potentiaaliset vaikutukset julkiselle organisaatiolle ja asiakkaalle

Tuottavuus-/

säästövaikutukset

Pieni Kohtalainen Suuri

Palvelun laadun

parantuminen

Pieni Kohtalainen Suuri

Ympäristövaikutukset

Pieni Kohtalainen Suuri

Sosiaaliset vaikutukset

Pieni Kohtalainen Suuri

Vaikutukset sisäiseen

yhteistyöhön organisaatiossa

Pieni Kohtalainen Suuri

Vaikutukset organisaation ulkoiseen

(alueelliseen) yhteistyöhön (esim.

hankintarengas/kuntayhtymä)

Pieni Kohtalainen Suuri

B. Yritysten toiminta ja kilpailukyky

Markkinoiden valmius vastata

julkisen organisaation tarpeeseen

Ei valmiita

ratkaisuja

Puolivalmiita,

vaatii kokeiluja

Valmiita

ratkaisuja

Ratkaisun monistettavuus Pieni Kohtalainen

Suuri

Innovaatiopotentiaali yrityksille*

Pieni Kohtalainen Suuri

Kasvupotentiaali yrityksille

Pieni Kohtalainen Suuri

Lue ja lataa alta:

Hankinnnan potentiaalisten vaikutusten arviointilomake (PDF)

Hankinnan innovaatiopotentiaalin arviointiohje ja -lomake (PDF)

Hankintojen innovaatiopotentiaalin arviointiohje- ja lomake (SÄHKÖINEN)

Jos haluttu potentiaalinen vaikutus julkiselle organisaatiolle, asiakkaalle ja/tai yritysten toiminnalle ja kilpailukyvylle arvioidaan suureksi, kannattaa hankinnassa edetä vaikuttavuuden ennakkoarviointiin, jossa keskeinen kysymys on, miten hankinnalla saadaan aikaan haluttuja vaikutuksia ja miten niiden toteutumista voidaan seurata ja mitata.