Hankinnan markkinakartoitus

Hankintayksikön on hyvä seurata jatkuvasti relevanttien tuotteiden ja palvelujen markkinan kehitystä. Uusia tuoteinnovaatioita ja palvelumalleja on syytä arvioida jatkuvasti suhteessa käynnissä oleviin ja tuleviin hankintatarpeisiin.  

Kun yksittäisen hankinnan toteuttamisen aika lähestyy, tarvitaan täsmätietoa markkinoilla olevista ratkaisuista hankintatarpeen täyttämiseen. Hankinnan kohde ja se, kuinka valmiiksi hankinnan kohde on jo määritelty ja kuvattu, ratkaisevat, millainen markkinakartoitus ja markkinavuoropuhelu on järkevä toteuttaa.  

Tämän oppaan tarkoitus on kasvattaa ymmärrystä markkinavuoropuheluiden suunnittelusta ja antaa varmuutta niiden toteuttamiseen: miten saada markkinoiden ymmärrys tuotua tehokkaasti osaksi omaa hankintaa? Oppaassa kuvataan hankintojen valmisteluun kuuluvaa toimittajamarkkinoiden kartoittamista ja tarjonnan analysointia.

Opas on jaettu viiteen osaan: 

  1. Keskeisiä käsitteitä 
  2. Kuka tekee markkinakartoituksen ja mitä kartoitetaan?
  3. Milloin tehdä markkinakartoitus?
  4. Miten toteuttaa markkinakartoitus tai -vuoropuhelu?
  5. Markkinakartoitus ja hankintalaki

Voit ladata oppaan kokonaisuudessaan myös pdf-muodossa

Tutustu myös Motivan Hankkijan viestintäoppaaseen