Yleiset infotilaisuudet

Infotilaisuudessa kaikille ilmoittautuneille tarjoajille kerrotaan yhteisesti hankinnan toteutuksesta, aikataulusta ja hankinnan taustasta. Kyse on useimmiten lyhyistä 1-2 tunnin tilaisuuksia, joissa kuvataan alustavia suunnitelmia hankinnan kohteesta, taustalla olevasta hankintatarpeesta, hankinnalle asetetuista tavoitteista, hankinnan sisällöstä ja hankinnan etenemisestä. Mukana voi olla myös hankittavan palvelun loppukäyttäjien puheenvuoroja.

Infotilaisuuteen voi sisältyä vapaa kysymys-vastaus -osio, jossa kysymysten ja vastausten hallintaa voi tehostaa esim. tarkoitukseen soveltuvan IT-työkalun tai interaktiivisen alustan avulla.

Vinkkejä infotilaisuuden järjestämiseen:

  • Harkitse infotilaisuuden tallentamista, jotta ne tarjoajat, jotka eivät päässeet paikalle tilaisuuteen, voivat hyötyä tilaisuuden sisällöstä. 
  • Huomioi etäyhteyksien kautta osallistuvat tarjoajat ja varmista, että tilaisuus voidaan toteuttaa tarvittaessa kokonaan etänä.
  • Varmista tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu ja lähetä esitetty materiaali jälkikäteen osallistuneille ja kaikille kiinnostuneille. Huomioi riskit liittyen tarjoajien väliseen kiellettyyn yhteistyöhön.

Lataa tästä muistilista ja vinkit informaatiotilaisuuksiin ja yrityskohtaisiin tapaamisiin.