Hankintojen vaikuttavuuden johtamisen kehitysohjelma, KEINO-akatemia hyvinvointialueille

KEINO-akatemia hyvinvointialueille

Hyvinvointialueiden hankintoihin tukea KEINO-akatemiasta! Vuoden 2023 akatemia on tarkoitettu hyvinvointialueille. KEINO-akatemia on maksuton kehittämisohjelma kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen strategisesta johtamisesta.

Akatemia on tarkoitettu erityisesti hankintayksiköiden johdolle sekä hankintoja tekeville. Sen tavoitteena on, että hankinnoilla voitaisiin tukea organisaation innovatiivisuuden ja kestävyyden tavoitteita. Akatemiatyöskentely tapahtuu yhdessä muiden samassa tilanteessa olevien organisaatioiden kanssa, alan parhaiden asiantuntijoiden tukemana. 

Hyvinvointialueiden hankintayksiköille on tarjolla maksutonta tukea KEINON hankintojen vaikuttavuuden johtamisen akatemiasta. KEINO-osaamiskeskuksen suosittu, jo neljä kertaa järjestetty hankintojen vaikuttavuuden johtamisen akatemia järjestetään tänä vuonna uudella konseptilla, jossa keskitytään hyvinvointialueiden hankintojen kehittämiseen.

Hyvinvointialueiden akatemia käynnistyy toukokuussa ja päättyy marraskuussa 2023. Sen ensimmäiset tapaamiset järjestetään 12.5. ja 13.6. Akatemiaan haku on päättynyt.

Vahvistusta hankintojen johtamiseen ja verkostoitumista

KEINO-akatemia on osaamiskeskuksen maksuton kehittämisohjelma kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen strategisesta johtamisesta. Se on tarkoitettu erityisesti hankintayksiköiden johdolle sekä hankintoja tekeville, jotta hankinnoilla voitaisiin tukea organisaation innovatiivisuuden ja kestävyyden tavoitteita. 

Tällä kertaa halutaan tarjota tukea hankintojen systemaattiseen kehittämiseen vuoden vaihteessa aloittaneille hyvinvointialueille. Akatemiassa organisaatioiden on mahdollista vahvistaa kykyään johtaa kestäviä ja vaikuttavia hankintoja sekä tunnistaa oman hankintatoimensa kehitystarpeet. Ohjelma on myös oiva mahdollisuus verkostoitua muiden hyvinvointialueilla toimivien hankinnan ammattilaisten kanssa.

Toiveena on, että kehitysohjelmaan osallistuisi kustakin organisaatiosta vähintään kaksi henkilöä. Mukaan toivotaan sekä organisaation johtoon kuuluvaa henkilöä, kuten hankintajohtajaa tai hankintapäällikköä, sekä hankintojen kanssa tekemisissä olevaa henkilöä, esimerkiksi hankinta-asiantuntijaa tai kehittämispäällikköä. Organisaatiosta saa osallistua myös useampia henkilöitä.

Mallina itseopiskelu ja sprinttijaksot

KEINO-akatemian ohjelma koostuu itseopiskelusta ja tehtävien tekemisestä Howspace-verkkoalustalla sekä kolmesta sprinttijaksosta, joissa kehitetään osallistujien tietoja ja taitoja. Kuhunkin sprinttiin sisältyy tapaaminen, joista osa on kokonaan etänä ja osa hybridimallilla, joissa tarjotaan mahdollisuus myös osallistumiseen paikan päällä Helsingissä.
Touko-kesäkuussa Akatemian aiheina on strateginen johtaminen ja muutosjohtaminen. Syksyllä puolestaan pureudutaan tiedolla johtamiseen sekä vaikuttavuuteen.

Tällä kertaa akatemiassa on lisäksi tarjolla mahdollisuus valita tarjottavasta webinaaripaketista itselleen tarpeelliset kokonaisuudet. Aikaisemmista akatemioista poiketen hyvinvointiakatemiassa ei tehdä yhtä isoa kehitystehtävää, sillä se toteutetaan aiempiin verrattuna hieman kevyemmällä mallilla.

Akatemian alustava aikataulu

12.5. Kick-off

12.5. – 13.6. Ensimmäinen sprintti
Strateginen johtaminen ja muutosjohtaminen
13.6. sprintti-tapaaminen 

4.9. – 6.10.  Toinen sprintti
Analysointi ja tiedolla johtaminen, viestintä   
6.10. sprintti-tapaaminen 

9.10. –  17.11. Kolmas sprintti
Vaikuttavuus 
Sprintti-tapaamisen päivämäärä tarkentuu

Syksy 2023/talvi 2024 Webinaarit teemasisällöistä

 

AIEMMAT LUKUKAUDET

KEINO-akatemiaa on järjestetty vuodesta 2019 lähtien.

Ohjelma lukukaudella 2022-2023

Ohjelma lukukaudella 2021-2022

Ohjelma lukukaudella 2020-2021

Ohjelma lukukaudella 2019-2020

tags