Innovaatio-akatemia

Kuva kädestä, joka ottaa kopin hehkulampusta

Innovaatio-akatemia auttaa organisaatioita tunnistamaan itselleen sopiva tapa johtaa uudistumista innovatiivisten hankintojen avulla.

Lähtökohtana ovat vaikuttavuustavoitteet ja tunnistetut muutoshaasteet, joihin innovatiivisten hankintojen avulla voidaan löytää uusia ratkaisuja. Kehitysohjelman aikana laaditaan toimenpidesuunnitelma. 

Tavoite

Innovatiivisten hankintojen johtamisen kehitysohjelman aikana organisaatiot laativat toimenpidesuunnitelman, johon kirjataan tavoitteet, toimintamalli, vastuut ja toimenpiteet. Konkreettisena kehityskohteena tunnistetaan 1-3 innovaatiohaastetta, joissa yhdistyvät uudistumistarve sekä hankinnan toteutus. Lisäksi hahmotellaan alustava suunnitelma siitä, miten innovatiiviset hankinnat kytketään johtamisjärjestelmään (budjettisykli, toiminnan ja talouden suunnittelun vuosikello, tulosohjaus, investointi- ja hankintasuunnitelmat jne.)

Kohderyhmä

Organisaation ylin johto (esim. kunnanjohtaja, johtoryhmän jäsen, toimialajohtaja) sekä hankintojen kanssa työskentelevät johtajat sekä asiantuntijat (esim. hankintapäällikkö, hankinta-asiantuntija, hankintoja suorittavat substanssiasiantuntijat) sekä substanssien/toimialojen asiantuntijat ja kehittämisasiantuntijat julkisella sektorilla.  

Ohjelma ja aikataulu vuonna 2023  alkavassa Innovaatio-akatemiassa

Hakuaika ja haastattelut
Haku Innovaatio-akatemiaan alkaa elokuun lopussa, ja päättyy 29.9.2023. 

Hakijoiden valinnat ja haastattelut tehdään lokakuun alussa.

Käynnistystilaisuus

Akatemia alkaa lokakuun puolivälissä. 

I työpajakierros

Ensimmäinen työpajakierros järjestetään marras-joulukuussa 2023.

II työpajakierros

Toinen työpajakierros järjestetään alkuvuonna 2023, tammi-helmikuussa.

Toimenpidesuunnitelman laatiminen

Helmikuussa 2023.