Etunimi
Ville
Sukunimi
Valovirta
Erikoistutkija, innovatiiviset hankinnat

Yhteystiedot
Puhelinnumero
050 354 3280
Sähköposti
Voit kysyä minulta näistä
Hankintojen strateginen johtaminen
Hankintojen tilaajaryhmät
Hankintatoimen kansainvälisyys
Hankintojen vaikuttavuuden todentaminen
Hankintojen tulosten arviointi ja mittaus