Sosiaalisen vastuun akatemia

hyppy

Sosiaalisesti kestävien hankintojen (“Soske”) akatemian tavoitteena on ohjata osallistujaorganisaatiota tunnistamaan kullekin organisaatiolle sopiva tapa edistää hankinnoilla sosiaalisen vastuun/kestävyyden  tavoitteita, kuten hankinnoilla työllistämistä tai ihmisoikeuksien ja työelämän perusoikeuksien kunnioittamisen edistämistä hankintojen avulla.

Soske-akatemian aikana luodaan suunnitelma organisaation kestävien hankintojen toimintamallista.

Kohderyhmä

Kuntien, kuntayhtymien, valtion virastojen ja laitosten sekä seurakuntien hankintoihin osallistuvat henkilöt. Akatemiaan osallistuvan organisaation toivotaan kokoavan ryhmän, jossa on edustajina hankinnoista vastaava taho (esim. hankintapäällikkö, talouspäällikkö tms.), substanssiyksikö/toimialan edustajia, hankinta-asiantuntijoita, kestävyys-/vastuullisuusasiantuntija/-päällikkö sekä hankinnoilla työllistämisteeman valitsevan kunta-organisaation osalta myös työllisyyspalvelujen edustaja.  

Tavoite

Osallistuvien organisaatioiden tavoitteena on laatia suunnitelma kestävien hankintojen toimintamallin luomiseksi organisaatioonsa sekä käynnistää pilottihankinnan valmistelu, jossa edistetään sosiaalisen kestävyyden tavoitteita. 

Ohjelma ja aikataulu 2021–2022 toteutetussa akatemiassa

Haku- ja valintaprosessi 

Hakuaika sosiaalisesti kestävien hankintojen kehitysohjelmaan on 10.11.-10.12.2021. Ohjelmasta ja hakemisesta järjestettiin myös infotilaisuus verkossa 16.11. Hakuinfossa esitetty diasetti on ladattavissa sivun alalaidasta. Info tallennettiin ja saat tallenteen itsellesi sähköpostitse ottamalla yhteyttä Vilma Haanpäähän (vilma.haanpaa@kuntaliitto.fi).

Kaikki hakijaorganisaatiot haastatellaan viikoilla 47-50. Valitut organisaatiot julkaistaan ja valituille ilmoitetaan pääsystä ohjelmaan ennen joulua. 

Ennakkotehtävän toteuttaminen 

Osallistujille annetaan ennakkotehtävä kick off -tilaisuuden kutsun yhteydessä viimeistään tammikuun 2022 alussa. 

Soske-akatemian Kick off 20.01.2022 klo 9-11. 

Yhteinen tilaisuus kaikille kuudelle organisaatiolle verkossa. Tilaisuudessa esitellään kestävien hankintojen toimintamallia ja käydään lyhyesti läpi sosiaalisen kestävyyden teemat: hankinnoilla työllistäminen sekä ihmisoikeuksien ja työelämän perusoikeuksien edistäminen hankinnoilla. 

Työpajat ja organisaatiokohtaiset sparraukset 

Kaikille osallistujille järjestetään sekä  kaksi (2) yhteistä työpajaa että kaksi (2) organisaatiokohtaista sparrausta. Työpajat on suunnattu kaikille osallistujille ja niissä käydään kehittämiseen liittyviä asioita yhdessä keskustellen. Sparraukset ovat organisaatiokohtaisia tilaisuuksia, jotka sovitaan yhdessä organisaation kanssa. Niissä käsitellään ko. organisaation valitseman hankinnan valmistelua, suunnitellun toimintamallin käyttöön ottoa sekä muita organisaatiokohtaisia asioita.

  • Ensimmäinen työpaja: 9.2.2022 klo 9-12 
  • Ensimmäinen organisaatiokohtainen sparraus: helmikuussa 2022 (2 h). 
  • Toinen työpaja: 9.3.2022 klo 13-16 
  • Toinen organisaatiokohtainen sparraus: maaliskuussa 2022 (2 h). 

Sosiaalisesti kestävien hankintojen kehitysohjelmassa käsitellään kahta eri teemaa.

1. Hankinnoilla työllistämisen edistäminen 

Selvitetään, missä hankinnan kohteissa voidaan edistää työllistämistä ja miten se kannattaa tehdä.

2. Ihmisoikeuksien ja työelämän perusoikeuksien kunnioittamisen edistäminen

Käydään läpi, missä hankinnan kohteissa on riskejä ihmisoikeusloukkauksiin tai työperäiseen hyväksikäyttöön ja millä toimenpiteillä näitä voidaan pyrkiä ehkäisemään. 

Lopputulosten esittely organisaation johdolle 

Osallistujaorganisaatio esittelee suunnitelmansa sosiaalisesti kestävien hankintojen toimintamallista sekä sen soveltamisen valitsemansa pilottihankinnan valmistelussa organisaation johdolle. 

Soske-akatemian päätöstilaisuus 6.4.2022 klo 9-12

Kaikkien osallistujaorganisaatioiden yhteinen päätöstilaisuudessa käydään läpi kunkin organisaation aikaansaamat suunnitelmat ja hankinta-asiakirjaluonnokset.  

Miten päästä mukaan akatemiaan?

Ohjelmaan hakeminen edellyttää, että organisaatio on osallistunut joko KEINO-akatemiaan tai valtion organisaatioiden osalta TOIMI 1 -projektiin tai TOIMI 2-projektiin. Kehitysohjelmaan osallistuvat organisaatiot käyvät läpi kaksivaiheisen hakuprosessin, jossa hakemusten ja haastattelujen perusteella mukaan valitaan enintään 6 julkisorganisaatiota. 

Hakijoiden valinnassa painotetaan 

  • kehittämishalukkuutta ja tahtotilaa sosiaalisen kestävyyden edistämiseen hankinnoilla  
  • johdon sitoutumista kestävyyden hankintojen toteuttamiseen ja sosiaalisen kestävyyden teemojen edistämiseen  
  • organisaatiossa on jo tunnistettu sosiaalisen kestävyyden teema strategiseksi tavoitteeksi ja tehty siitä jollain tasolla oleva linjaus  
  • monialaisen tiimin (mm. toimiala, hankinnat, talous, kestävyys-/vastuullisuusasiantuntija/-päällikkö, työllisyyspalvelut tms.) osallistumista valmennukseen  

 

tags