Haitallisten aineiden vähentäminen varhaiskasvatuksen hankinnoissa -green deal

Lapset leikkimässä leluautoilla

Kemikaalien haitattomuus on merkittävä tavoite kansainvälisesti  

Haitallisiin kemikaaleihin liittyvien riskien minimoiminen on kansainvälisessä ympäristötyössä pitkäaikainen tavoite, jonka merkitys on kasvanut viime vuosina. YK:n kansainvälisessä kemikaalien hallinnan strategiassa on vuonna 2006 asetettu tavoitteeksi, että kemikaalit eivät vuonna 2020 aiheuttaisi merkittävää haittaa ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Kemikaalien kestävä hallinta on myös merkittävässä roolissa monien YK:n Agenda2030 –tavoitteiden toteuttamisessa: terveyden ja hyvinvoinnin sekä puhtaan veden ja sanitaation turvaamisessa, kestävien kaupunkien ja yhteisöjen ja vastuullisen kulutuksen tavoittelussa sekä maanpäällisen ja vedenalaisen elämän suojelemisessa.  
   
Erityisen ajankohtaisen kysymyksen kemikaalien hallinnasta tekee myös kiertotalouden tavoittelu, jonka myötä kemikaaleihin liittyvien riskien hallinnan merkitys korostuu, kun pyritään haitattomiin materiaalikiertoihin ja turvalliseen uusioraaka-aineiden hyödyntämiseen. EU:ssa on valmisteilla myrkytöntä ympäristöä koskeva strategia kemikaaleihin liittyvän lainsäädännön ja politiikan suuntaamiseen. Suomen kansallista kemikaaliohjelmaa päivitetään vuonna 2021. 

Lasten suojaaminen haitallisten aineiden vaikutuksilta on tärkeää

Haitallisiin kemikaaleihin liittyviä riskejä on pyritty EU:ssa minimoimaan kemikaalilainsäädännön avulla. Kemikaalien kieltäminen lainsäädännöllä on kuitenkin byrokraattista ja vie aikaa, sillä kemikaalien ympäristö- ja terveyshaitoista on oltava ensin erityisen vahvaa näyttöä. Lisäksi kiellettyjen aineiden valvonta ja testaaminen tuotteissa on haastavaa, eikä mikään viranomainen pysty tätä täysin järjestelmällisesti toteuttamaan. Julkisissa hankinnoissa voidaankin asettaa entistä tiukempia kemikaaleihin liittyviä vaatimuksia ja seurata vaatimusten toteutumista.

Green dealin tavoite  

Haitattomien kemikaalien green dealilla pyritään minimoimaan kemikaaleja päiväkotiympäristöstä hankinnan kautta ja siten vähentämään lasten kokonaiskemikaalialtistumista. Lapset on tunnistettu ryhmäksi, jotka ovat erityisen herkkiä haitallisten kemikaalien vaikutuksille, kasvun ja kehityksen ollessa vielä kesken.

Tavoitteena on:

  • erityisesti vähentää tarpeettomia antimikrobisia aineita, hajusteita sekä väriaineita
  • soveltaa tiukempia lainsäädäntörajoituksia kemikaalien osalta lelujen ja lastenhoitotarvikkeiden hankinnoissa
  • soveltaa erityistä huolta aiheuttavien aineiden ilmoittamisvelvoitetta hankinnoissa

Eteneminen  

Sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö, Helsingin, Tampereen ja Vantaan kaupungit sekä hankintaorganisaatiot Tuomi Logistiikka Oy ja Monetra Oulu Oy allekirjoittivat lokakuussa 2020 vapaaehtoisen green deal -sopimuksen. Neuvoteltu green deal on voimassa vuoteen 2025 asti. 

Green deal -sopimukseen toivotaan mukaan julkisen sektorin organisaatioita. Sopimukseen voi liittyä olemalla yhteydessä Motivan yhteyshenkilöihin.

Tutustu kriteereihin

Ulkoleikkivälineet ja -kalusteet green deal -kriteerit

Siivous- ja puhtauskemikaalit green deal -kriteerit

Sisäleikkivälineet green deal -kriteerit

Ohjeita hankintayksiköille kriteerien hyödyntämiseen – esimerkkinä sisäleikkivälineet

Sisäkalusteet ml. patjat green deal -kriteerit

Lisätietoja aiheesta