Hankintojen johtaminen ja kehittäminen -tietopaketti

Julkisten hankintojen johtamisessa ja kehittämisessä on paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia*. Julkisten hankintojen johtaminen ja kehittäminen -osuudesta löydät monipuolisesti tietoa hankintojen strategisesta johtamisesta, hankintojen analysoinnista, yleisesti käytetyistä strategisista linjauksista, strategian toiminnallistamisesta sekä niin merkittävimpien hankintojen kuin koko strategian arvioinnista ja mittaamisesta.

Julkisten hankintojen johtamisen ja kehittämisen perustietopaketin sisältö

Perustietopaketti on jaettu kuuteen osioon, jotka ovat:

  1. Johtaminen ja kehittäminen pähkinänkuoressa
  2. Hankintojen analysointi ja tiedolla johtaminen
  3. Hankintojen strategiset linjaukset
  4. Strategian toiminnalllistaminen
  5. Hankintojen vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi
  6. Stragien vaikuttavuuden mittarit

*katso Alhola & Kaljonen 2017 Kestävät julkiset hankinnat – nykytila ja kehittämisehdotuksiaVM 2020 Suomen julkisten hankintojen tilannekuva.