Mikä osaamiskeskus?

Julkisiin hankintoihin käytetään Suomessa noin 47 miljardia euroa vuosittain. 

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO on osa hallitusohjelman toteutusta, jonka toimintaa ohjaa ja rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö. KEINO on konsortio, jonka eri osa-alueiden toteuttamisesta ja yhdessä kehittämisestä vastaavat Motiva Oy, Suomen Kuntaliitto ry, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, Suomen ympäristökeskus SYKE sekä Hansel Oy. 

KEINO-osaamiskeskus kehittää kestäviin ja innovatiivisiin hankintoihin liittyvää osaamista, johtamista, mittaamista, yritysyhteistyötä sekä edistää uusien ratkaisujen ja toimintamallien skaalautumista. KEINO-osaamiskeskus toisin sanoen tukee ja auttaa julkisia hankkijoita kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämisessä.
 
Osaamiskeskuksen päätavoitteet vuosille 2018-2021 ovat: 

  • Lisätä kestävyystavoitetta ja innovatiivisuutta toteuttavia hankintoja Suomessa.
  • Edistää julkisen hankinnan tunnistamista ja aktiivista käyttöä johtamisen välineenä.
  •  Auttaa hankintayksiköitä jakamaan avoimesti tietoa omista kokemuksistaan ja oppimaan toisiltaan.

Konsortion jäsenet laativat vuosittain tavoitteiden edistämiseksi tarkemman toimintasuunnitelman. Toimintakauden 2021–2022 suunnittelun lähtökohtina ovat olleet Marinin hallitusohjelman lisäksi Innovatiivisten julkisten hankintojen toimenpidesuunnitelma 2020–2023 sekä valtakunnallinen julkisten hankintojen strategia (Hankinta-Suomi). Toimintaa päivitetään vuoden 21-22 toimintasuunnitelman ja edeltäneiden kolmen toimintakauden aikana saadun palautteen sekä kokemuksen pohjalta.

KEINO-osaajat

KEINO-verkoston osaajien henkilöesittelyt löydät täältä.

KEINOn palvelut

Täältä löydät lisätietoa siitä, missä KEINOn osaajat voivat olla apunasi.

KEINOn toiminta

Täällä kerromme KEINOn visiosta, tavoitteista, ohjauksesta ja kohderyhmistä.

Hankintojen KEINO-muutosagentit

Muutosagentit toimivat KEINOn paikallisena yhteyspisteenä ja tuovat KEINOn toimintaa ja tukea lähemmäksi käytännön toimijoita.

KEINO-osaamiskeskuksen rekisteriseloste ja tietosuoja

Rekisteri- ja tietosuojaselosteessa kuvataan KEINOn henkilörekisterin tietosuojakäytäntö.

KEINO-osaamiskeskuksen UKK

Tälle sivulle olemme keränneet useimmiten kysytyt kysymykset (UKK) vastauksineen.