Hyvinvointialueiden hankintayksiköille on tarjolla maksutonta tukea KEINOn hankintojen vaikuttavuuden johtamisen akatemiassa. Hae mukaan viimeistään 14.4.

Strateginen johtaminen hankinnoissa

Henkilö pitää palapelin paloja käsissään

KEINO kartoitti kyselyn avulla kesä-elokuussa 2018 kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen strategisen johtamisen nykytilaa eri organisaatioissa.

Voit lukea vuoden 2018 johtamisen kyselyn tuloksista täältä. 

Seurantakysely toteutettiin vuonna 2021. 

Voit lukea vuoden 2021 johtamisen kyselyn tuloksista täältä.