Om kompetenscentrumet

Kompetenscentrumet KEINO stöder och hjälper offentliga upphandlande enheter att utveckla en hållbar och innovativ offentlig upphandling.

Prioriteringarna för vår verksamhet 2022–2023 är:

  •     upphandling av nya lösningar,
  •     genomförande av ekosystemavtal med städer och
  •     förfina lärdomar till praktiska verktyg och verksamhetsmodeller för upphandlingsenheter.

Kompetenscentrumet för hållbar och innovativ offentlig upphandling är ett nätverksbaserat konsortium där ansvaret för verksamheten och utvecklingsarbetet delas av Motiva Oy, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Innovationsfinansieringsverket Business Finland, Finlands miljöcentral SYKE och Hansel Ab

I Finland uppgår värdet av de samlade offentliga upphandlingarna till 47 miljarder euro per år, vilket motsvarar i snitt 20 procent av BNP.

Sakkunniga vid KEINO

Här hittar du våra sakkunniga.

Register over enkater bland intressentgrupper och dataskyddet

Registret har skapats för kompetenscentret KEINOs enkäter bland intressentgruppe.

KEINO FAQ (På Finska)

Vill du göra ett hållbart och innovativt förvärv? Du är inte ensam. På denna sida har vi samlat vanliga frågor (FAQ) med svar.

Förändringsagenterna

KEINO samlar nätverk för kollegialt stöd i regionerna i landet. Nätverken är öppna för representanter för upphandlande enheter av olika slag.