Kiertotaloushankintojen johtamisen akatemia

kiertotalous

Kiertotalouden teema-akatemia tarjoaa asiantuntijoiden valmennusta kiertotalouden edistämiseksi julkisilla hankinnoilla. Kiertotaloushankinnoilla voidaan vähentää luonnonvarojen kulutusta, saada aikaan kustannussäästöjä sekä luoda alueellista hyvinvointia.

KEINOn kiertotalousakatemia vahvistaa organisaatiosi kykyä johtaa kestäviä hankintoja ja tunnistaa mahdollisuuksia kiertotalouden vauhdittamiseen. Osallistujaorganisaatiosi saa myös sparrausta kiertotaloutta edistävien toimenpiteiden ja hankintakriteerien valintaan omassa pilottihankinnassa.

Kohderyhmä

Kiertotalousakatemiaan voivat hakea kunnat, kuntayhtymät, valtion virastot ja laitokset, seurakunnat ja muut julkiset hankintayksiköt, joilla on vahva tahto kehittää hankintojen johtamista ja ottaa käyttöön uusia toimintamalleja ja työkaluja hankintojen valmisteluun, toteutukseen ja arviointiin. Osallistujilta edellytetään aiempaa pohjatyötä hankintojen johtamisen kehittämiseksi sekä organisaation ja sen johdon sitoutumista teema-akatemian työskentelyyn. Osallistumiselle on määritelty kriteerit, jotka selviävät hakuilmoituksesta.

 

tags