Vähähiilisten hankintojen akatemia

mutkitteleva tie

Vähähiilisten hankintojen akatemian tavoitteena on auttaa osallistuja organisaatioita tekemään hankintojen johtamisen toimintamalli ja kategoriakohtaiset toteuttamissuunnitelmat​ vähähiilisten hankintojen toteuttamiseksi. Ohjelman aikana tunnistetaan kategoriakohtaiset päästöjen vähennysmahdollisuudet ja merkittävimmät kategoriat (vähähiilisyyspotentiaalit)​. 

Tavoitteena on aikaansaada pysyvä toimintamalli ja jatkuvan kehittämisen prosessi, joka kytkeytyy ilmasto-ja vastuullisuusjohtamisen kehittämiseen (toimenpidesuunnitelma)​.

Kohderyhmä

Kuntien, kuntayhtymien, valtion virastojen ja laitosten sekä seurakuntien hankintoihin osallistuvat henkilöt. Akatemiaan osallistuvan organisaation toivotaan kokoavan monialaisen ryhmän, jossa on edustajina hankinnoista vastaava taho (esim. hankintapäällikkö, talouspäällikkö tms.), substanssiyksikö/toimialan edustajia, hankinta-asiantuntijoita, kestävyys-/vastuullisuusasiantuntija/-päällikkö sekä kehittämis- tai taloussuunnittelusta vastaava henkilö.

Haku lokakuussa 2023 käynnistyvään vähähiilisyysakatemiaan on auki 30.8.2023 asti.

Lue lisää tästä ja hae mukaan

 

 

tags