Tulevaisuuden tekstiilihankinnat

Tulevaisuuden tekstiilihankintojen kehittäjäryhmä edistää kestävien ja innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden julkisia hankintoja tekstiilialalla. 

Kehittäjäryhmä on avoin yhteistyöfoorumi, joka tuo yhteen tilaajia, toimittajia ja kehittäjäosapuolia. Tavoitteena on edistää uusien innovatiivisten ratkaisujen kehitystä ja käyttöönottoa, joilla voidaan pienentää tekstiilien ympäristöjalanjälkeä, lisätä vastuullisuutta ja nostaa tekstiilihuollon laatua ja tuottavuutta. 

Julkiset hankinnat muodostavat merkittävän osan tekstiilialan markkinasta. Vuonna 2022 Suomen julkinen sektori teki julkisesti ilmoitettuja tekstiilialan tuotteisiin ja palveluihin liittyviä hankintoja noin puolen miljardin euron arvosta. Valtiolla, kunnilla, kaupungeilla ja hyvinvointialueilla sekä niiden omistamilla yhtiöillä on keskeinen rooli vastuullisuutta ja vaikuttavuutta edistävien innovaatioiden käyttöönotossa julkisten hankintojen avulla. 

Innovatiiviset tekstiilialan kotimaiset yritykset kehittävät uusia materiaaleja, tuotteita ja palvelukonsepteja, joilla on myös vientipotentiaalia Suomen rajojen ulkopuolella. Kehittäjäryhmä edistää uusien ratkaisujen käyttöönottoa julkisella sektorilla ja edesauttaa niiden laajempaa hyödyntämistä. 

Kehittäjäryhmän toiminta 

Kehittäjäryhmän toiminta on avointa ja siihen voivat osallistua julkisen sektorin hankkijat ja asiantuntijat, yritysten, tutkimus- ja oppilaitosten sekä järjestöjen edustajat. 

Yhteistyön tavoitteina on: 

  • Tunnistaa valtion, kuntien ja hyvinvointialueiden kehitystarpeita ja tukea niitä innovatiivisissa tekstiilihankinnoissa. 
  • Ennakoida markkinoiden ja teknologian kehitystä, informoida yrityksiä julkisen sektorin tarpeista ja osallistaa toimijoita markkinavuoropuheluun. 
  • Jakaa tietoa hyvistä käytännöistä liittyen innovatiivisten hankintojen käytäntöihin, menettelyihin ja kriteereihin. 
  • Lisätä hankintayksiköiden osaamista tekstiilihankintojen erityispiirteistä.
  •  Edistää hankintayksiköiden välistä yhteistyötä innovatiivisissa ja kestävissä tekstiilihankinnoissa. 
  • Sitouttaa alan toimijoita kotimaisen tekstiilialan ekosysteemin kehitykseen ja välillisesti mahdollistaa myös uusien investointien syntymistä tekstiilialan tuotantolaitoksiin. 

KEINO-osaamiskeskus koordinoi kehittäjäryhmän toimintaa yhteistyössä Suomen tekstiili ja muoti ry:n kanssa. 

Tapahtumat ja materiaalit 

Ensimmäinen kokoontuminen toukokuussa 2023. 

Tulevat aktiviteetit:

  • Tekstiilihankintojen tiekartan laatiminen
  • Tekstiilien hankintakriteerit ja niiden sisällyttäminen Kriteeripankkiin
  • Ennakoiva markkinavuoropuhelu 
tags