Tulevaisuuden tekstiilihankintojen kehittäjäryhmä edistää kestävien ja innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden julkisia hankintoja tekstiilialalla. Kehittäjäryhmä on avoin yhteistyöfoorumi, joka tuo yhteen tilaajia, toimittajia ja kehittäjäosapuolia. Tavoitteena on edistää uusien innovatiivisten

Terveydenhuollon hankintojen erityispiirteenä on ensiarvoisen tärkeät vaatimukset, jotka ovat potilasturvallisuuden varmistaminen, korkea hygienia ja toimintavarmuus. Näiden lisäksi on tärkeä huomioida, että hankintoihin liittyy merkittäviä kestävyyden ja vastuullisuuden riskejä sekä mahdollisuuksia