Tulevaisuuden tekstiilihankintojen kehittäjäryhmän toiminta on käynnistynyt

Henkilö tutkii tulevaisuuden vaatekatalogia

Tulevaisuuden tekstiilihankintojen kehittäjäryhmä on käynnistänyt toimintansa. Yhteistyön tavoitteena on tukea kuntien, alueiden ja valtion organisaatioita kestävien ja innovatiivisten tekstiilien ja tekstiilipalveluiden hankintojen toteuttamisessa. KEINO-osaamiskeskuksen järjestämässä ensimmäisessä tilaisuudessa 3.5. kuultiin alan kehittämisnäkymiä Suomen Tekstiili- ja Muoti ry:n ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n asiantuntijoiden toimesta. Käytännön esimerkkeinä kuultiin Sakupe Oy:n kestävistä tekstiilihankinnoista ja Rikosseuraamuslaitoksen virkavaatteiden kilpailutuksesta.

Tilaisuuden keskusteluosiossa kartoitettiin osallistujien tarpeita ja odotuksia kehittäjäryhmän yhteistyölle. Suurimmiksi kiinnostuksen kohteiksi nousivat kestävyysteemat: uusiokuidut, kierrätettävyys, poistotekstiilien hyödyntäminen, hiilijalanjälki sekä materiaali- ja vesijalanjälki. Myös kokonaispalvelun vaikuttavuus ja uudet palvelukonseptit kiinnostavat hankintayksiköitä. Osalla osallistuneista on mielenkiintoa kehittää vaatehuollon automaatioon ja digitaalisiin palveluihin liittyviä hankintoja.

Tulevaisuuden tekstiilihankintojen kehittäjäryhmä on avoin foorumi, joka tulee jatkossa järjestämään uusia tiedonjakamiseen liittyviä tilaisuuksia, kehittämään tekstiilihankintoihin soveltuvia hankintakriteereitä, järjestämään ennakoivia markkinavuoropuheluita innovatiivisten yritysten kanssa ja muodostamaan alan yhteistä tiekarttaa kestäville tekstiilihankinnoille.

 

tags