Markkinakartoitus ja hankintalaki

Hankintalain 65 §:ssä on seuraavat ohjeet markkinakartoituksesta:

  • Ennen hankintamenettelyn aloittamista hankintayksikkö voi tehdä markkinakartoituksen hankinnan valmistelua varten.
  • Hankintayksikkö voi antaa tietoa toimittajille tulevaa hankintaa koskevista suunnitelmistaan ja vaatimuksistaan.
  • Hankintayksikkö voi käyttää riippumattomia asiantuntijoita, muita viranomaisia tai toimittajia hankintamenettelyn suunnittelussa ja toteutuksessa.
  • Neuvojen käyttäminen ei kuitenkaan saa johtaa kilpailun vääristymiseen eikä johtaa syrjimättömyyden ja avoimuuden periaatteiden vastaiseen menettelyyn.

Hankintalain 66 §:ssä mainitaan seuraava ohje tarjoajien osalllistumisesta hankinnan valmisteluun:

  • Jos ehdokas tai tarjoaja tai tarjoajaan liittyvä yritys on osallistunut hankinnan valmisteluun, on varmistettava, ettei tämä vääristä kilpailua.

Markkinakartoitusta tehtäessä on muistettava avoimuuden ja suhteellisuuden periaatteet sekä tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu esimerkiksi selvittämällä samat tiedot avoimesti kaikilta tunnetuilta tarjoajilta tasapuolisesti ja antamalle kaikille yhtäläisesti tietoa.

Lue lisää aiheesta Julkisten hankintojen neuvontayksikön sivuilta