Hyvinvointialueiden hankintayksiköille on tarjolla maksutonta tukea KEINOn hankintojen vaikuttavuuden johtamisen akatemiassa. Hae mukaan viimeistään 14.4.

Julkisten hankintojen opetus ja tutkintotarjonta Suomessa

Julkisten hankintojen opetusta tarjotaan Suomessa korkeakouluissa sekä ammattikorkeakouluissa että yliopistoissa. Lisäksi räätälöidympiä julkisten hankintojen kursseja järjestävät yksityiset toimijat, kuten yritykset ja yhdistykset.

Myös KEINO-osaamiskeskus on laatinut omia opetussisältöjä, joita löydät KEINOn Materiaalipankista.