Ennakkoilmoituksen sisältö

Ennakkoilmoitukseen tarvitaan seuraavat tiedot (EU-hankinnassa myös *-merkityt):

 • Sovellettava oikeusperuste: Julkiset hankinnat direktiivi*
 • Hankinnan nimi: Ennakkotietoilmoitus: Hankintayksikön nimi/hankinnan kohteen nimi eli mitä suunnitellaan hankittavaksi
 • Hankinnan tyyppi: tavara, palvelu, rakennusurakka, sote-palvelu
 • Hankintayksikön tiedot ja ilmoituksen yhteystiedot
 • Hankinnan lyhyt kuvaus, jonka perusteella tarjoajat voivat päättää, kiinnostaako hankinta.
 • Hankintanimikkeistä: CPV-kooditus sekä NUTS-koodi ja pääasiallinen suorituspaikka
 • Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä
 • Ei-pakollisena tietona mm. hankinnan kokonaisarvo

Hilman lomake: Ennakkoilmoitus (TED F01), kansallinen ennakkoilmoitus tai eritysaloja koskeva ennakkoilmoitus (TED F04).

Ilmoitukseen voi liittää myös dokumentteja. Hankintayksiköt voivat toimittaa myös dokumentit kaikille vastanneille tai ladata ne web-sivuilleen.

Lisätietoa ja neuvontaa ennakkoilmoitukseen liittyen löydät julkisten hankintojen neuvontayksikön sivuilta.

Tarkistuslista ennen ennakkoilmoituksen julkaisua

Olemme hahmotelleet, mitä haluamme hankkia

 • Tunnista hankintatarve ja määrittele se alustavasti. 
 • Kuvaa tarjoajille, mitä halutaan hankkia. Näin ennakkoilmoitukseen vastaavat oikeat yritykset, jotka kykenevät täyttämään hankintatarpeen.
 • Mieti myös, mistä tärkeistä asioista ei haluta tai voida tinkiä.

Olemme asettaneet tavoitteet markkinavuoropuhelulle

 • Mieti, missä valmistelun vaiheessa hankinta on ja millaisesta hankinnasta on kyse. 
 • Jos tiedetään, että markkinavuoropuhelun yhteydessä tarjoajilta tullaan haluamaan kirjallisia kommentteja laadittaviin tarjouspyyntöaineistoihin, julkaise ennakkoilmoitus hyvissä ajoin. Tällöin tarjoajat ehtivät mukaan kommentoimaan. 

Olemme suunnitelleet aikataulun ja laskeneet paljonko markkinavuoropuhelulle varataan aikaa

 • Varaa markkinavuoropuhelulle riittävästi aikaa hankinnan kokonaisaikataulusta.
 • Huomioi kuitenkin, ettei aika markkinavuoropuhelun käynnistämisestä ensimmäisiin tarjoajia koskeviin aktiviteetteihin veny kohtuuttoman pitkäksi
 • Mieti, millaista informaatiota tarjoajilta tarvitset. Kiinnitä huomiota siihen, ettei markkinavuoropuhelusta tule tarjoajalle liian työläs kokonaisuus.
 • Varaudu informoimaan markkinavuoropuheluun osallistuvia tarjoajia merkittävistä viivästyksistä aikataulussa.

Olemme huomioineet markkinavuoropuheluun osallistuvat yritykset

 • Sovita toimittamiesi tietojen ja dokumenttien tarkkuus siten, että niihin tutustuva yritys ymmärtää helposti ja nopeasti, kiinnostaako hankinta heitä, ja voisivatko he mahdollisesti osallistua tulevaan tarjouskilpailuun.

MUISTA: Älä kuormita turhaan yrityksiä esimerkiksi liian raskailla kyselypaketeilla, lukuisilla tapaamiskierroksilla tai todella pitkillä kahdenvälisillä keskustelutuokioilla. Suhteuta vastausaika toimittamasi materiaalin laajuuteen ja siihen, kuinka laajaa vastausta tarjoajilta odotetaan.

Lataa tästä muistilista ja vinkit ennakkoilmoituksen julkaisuun.