TAIEX-EIR Peer 2 Peer -vertaisoppimisohjelma

Euroopan komission ohjelma TAIEX-EIR Peer 2 Peer on vertaisoppimista tukeva ohjelma, jonka tavoitteena on tukea EU:n ympäristölainsäädännön toimeenpanoa. Myös vihreiden eli ekologisesti kestävien hankintojen edistäminen sopii ohjelman sisältöön. Lisätietoa ohjelmasta englanniksi löydät EU-komission ympäristö-vertaisoppimisen sivulta.

Kuka voi hakea TAIEX-EIR Peer2Peer -ohjelmaan? 

Ohjelmaan voivat osallistua julkishallinnon organisaatiot/henkilöt, jotka työskentelevät ympäristöön liittyvien tavoitteiden ja lainsäädännön toimeenpanon kanssa - myös vihreiden julkisten hankintojen parissa työskentelevät henkilöt.  

Mitä TAIEX-EIR Peer2Peer -ohjelma tarjoaa? 

Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden vertaisoppimiseen ja auttaa vierailujen sekä työpajojen järjestämisessä sekä sopivien vaihtokumppaneiden löytämisessä. Ohjelma mahdollistaa vertaisoppimista kolmessa eri muodossa:  

  • Asiantuntijavierailut, joissa vertaisosaamista tietystä teemasta kaipaava organisaatio pyytää eurooppalaisen vertaisasiantuntijan vierailulle jakamaan osaamistaan 2-5 päiväksi.  

  • Opintovierailut, joissa useampi työntekijä (max 3 samasta organisaatiosta) vertaisoppimista hakevasta organisaatiosta tekee työvierailun toisen EU-maan organisaatioon ja oppivat toisiltaan ja jakavat kokemuksia keskenään. Opintovierailut voivat kestää 2-5 päivää.  

  • Työpajat, joihin voi osallistua edustajia useammasta EU-maasta vertaisoppimaan tietystä teemasta. Työpajat kestävät yleensä 2 päivää.  

Ohjelma kattaa vierailuihin liittyvät matka- ja majoituskulut.  

Miten haen TAIEX-EIR Peer2Peer -ohjelmaan?  

Ohjelmaan haetaan täyttämällä hakemus verkossa Euroopan komission hakusivulla. Hakemus on täytettävä tuensaajan toimesta. Tukea voi hakea myös useampi taho yhdessä, jolloin yksi taho tekee hakemuksen ja mainitsee hakemuksessaan myös muut kiinnostuneet.   

Vinkkejä hakemuksen täyttämiseen: 

  • Hakemuksessa on tärkeintä kuvata selkeästi, mitä oppeja halutaan jakaa ja saada, ja minkä tahon mahdollisesti toivottaisiin olevan vaihtokumppanina.  

  • Jos on tiedossa jo mahdollinen eurooppalainen vaihtokumppani, se on myös mainittava hakemuksessa. Muussa tapauksessa ohjelman henkilökunta auttaa löytämään sopivan vaihtokohdeorganisaation.  

HUOM: Hakemusten käsittely kestää yleensä noin 2-3 kk 

Mikä on KEINO-osaamiskeskuksen rooli? 

KEINO tukee kestäviin hankintoihin liittyvästä vertaisoppimisesta kiinnostuneita organisaatioita TAIEXPeer2Peer -ohjelmaan hakemisessa ja vaihdon sisällön valmistelussa. Ota yhteyttä lähettämällä toiveesi vertaisoppimisesta osoitteeseen palvelu@hankintakeino.fi otsikolla TAIEX-EIRPeer2Peer.