Ole vuorovaikutuksessa kiinnostuneiden tarjoajien kanssa

Tietopyynnön julkaisun jälkeen ja vastausajan päätyttyä hankintayksiköllä on lista yrityksistä, jotka ovat kiinnostuneita hankinnasta. Mitä sitten tapahtuu?

Hankintayksikkö voi käyttää vuorovaikutuksessa tarjoajien kanssa seuraavia keinoja: 

  • Yhteiset informaatiotilaisuudet kaikille tarjoajille kasvokkaiskokouksena tai etäkokouksena
  • Yhteinen asiakirjojen kommentointikierros ennen tarjouspyynnön julkaisemista
  • Yrityskohtaiset tapaamiset tarjoajien kesken

Kaikilla vuorovaikutusmenetelmillä eli markkinavuoropuhelutyypeillä voidaan selvittää:

  • ovatko hankintayksikön suunnittelemat vaatimusmäärittelyt kohtuullisia, selkeitä ja yksiselitteisiä ja tuottavatko ne vertailukelpoisia tarjouksia, 
  • kykenevätkö tarjoajat täyttämään hankintayksikön kaavailemat vaatimukset, 
  • miten vastuullisuuden tavoitteita voi edistää suunniteltavassa hankinnassa tarjoajien näkökulmasta ja
  • minkälaisia ideoita uusista innovatiivista ratkaisuista tarjoajilla olisi hankintatarpeeseen.