Käsitteiden määrittelyä

Tässä oppaassa määrittelemme vaikutukset ja vaikuttavuuden seuraavasti:

 

Vaikutukset koostuvat hankinnan toimenpiteiden ja niihin kohdistettujen panosten seurauksena syntyvistä konkreettisista muutoksista, esimerkiksi ihmisten käyttäytymisessä, yhteiskunnassa, taloudessa tai ympäristössä.

Vaikuttavuus kuvaa sitä, saadaanko hankinnalla aikaan tavoiteltuja myönteisiä yhteiskunnallisia muutoksia tai hyötyjä. Vaikuttavuus syntyy keskipitkällä (noin 3-6 vuotta) tai pitkällä (6+ vuotta) aikavälillä.

Vaikutusten ennakkoarvioinnissa arvioidaan sitä, millaisia yhteiskunnallisia ja yritysvaikutuksia (myös ei-toivottuja) hankinnan toimenpiteet ja niihin kohdistetut panokset saavat aikaan. Ennen hankintapäätöksen tekoa tarvitaan tietoa etenkin vaikutusten tyypeistä ja suuruusluokista.

Vaikuttavuuden ennakkoarvioinnissa arvioidaan sitä, miten saadaan aikaan haluttuja vaikutuksia. Vaikuttavuuden ennakkoarvioinnin lähtökohtana ovat siten arvioitavan hankinnan päämäärät ja tavoitteet. Näiden toteutumista halutuiksi vaikutuksiksi voidaan arvioida mallintamalla (esim. vaikuttavuusketju) sekä valitsemalla mittarit, joilla haluttujen vaikutusten toteutumista voidaan hankinnan aikana seurata.