Keinoja muutosta mittaavien mittarien laadinnalle

Mittareiden hahmottamisessa voi hyödyntää vaikuttavuusketjua. Mittareiden osalta mielenkiinto kohdistuu erityisesti vaikutuksiin eli niihin konkreettisiin muutoksiin, joita hankinnalla halutaan saada aikaan ja joiden voidaan perustellusti ajatella johtavan strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Aloita pohtimalla, mitkä ovat sellaisia hankinnalla tavoiteltavia vaikutuksia eli muutoksia, joita pystyt mittaamaan. Mieti, millaiset mittarit auttavat todentamaan kunkin muutoksen tapahtuneen. Kuten vaikuttavuusketjun laatimiseenkin, myös mittareiden valitsemiseen on hyvä osallistaa eri alojen asiantuntijoita. Moneen asiaan on olemassa mittareita, mutta olennaista on valita hankinnan tavoitteen saavuttamisen seuraamisen kannalta keskeiset mittarit. Määritä myös mitattava yksikkö ja selvitä, miten ja mistä tarvittava tieto on saatavissa.

Täydellistä mittaristoa on haastavaa rakentaa, mutta yleensä on mahdollista valita riittävän hyvät mittarit. Kokeile rohkeasti ja hyväksy se, että reaalimaailmassa ei pystytä mittaamaan samalla tarkkuudella kuin laboratoriossa.

mittausta