Miten tehdä vaikutusten ja vaikuttavuuden ennakkoarviointi?

Tässä oppaassa vaikuttavuuden ennakkoarviointi on jaettu neljään toisiaan seuraavaan vaiheeseen. Käytännössä nämä vaiheet eivät välttämättä seuraa lineaarisesti toinen toistaan, vaan vaiheita voidaan toteuttaa päällekkäin tai osin eri järjestyksessä riippuen organisaation hankintaprosessiin liittyvistä tarpeista.

TARVE
1. Tunnista vaikutusten ja vaikuttavuuden ennakkoarviointitarve

TAVOITTEET JA SEURANTA
2. Määrittele vaikuttavuustavoitteet ja seurattavat vaikutukset

MITTARIT JA ARVIOINTI
3. Laadi mittarit vaikutusten arvioimiseksi

KÄYTTÖÖNOTTO
4. Sisällytä arviointiprosessin tulokset  kilpailutukseen ja hankinta-asiakirjoihin