Esimerkki: Markkinavuoropuhelu kilpailutusprosessissa

Hyvinkään Joutsenmerkitty päiväkoti

Markkinavuoropuhelun hyödyntäminen

Hyvinkäällä hyödynnettiin markkinavuoropuhelua, jonka avulla selvitettiin, löytyykö markkinoilta toimija, joka pystyy täyttämään hankinnalle asetetut tavoitteet. Hankinta-asiantuntija laati asetettujen tavoitteiden ja niihin perustuvan kriteeristön perusteella kyselylistan, jonka pohjalta markkinavuoropuhelu toteutettiin jokaisen toimijan kanssa. 

Markkinavuoropuhelulla varmistettiin tilaajan käsitys siitä, että markkinoilta löytyy kiinnostuneita toimittajia, joka pystyvät toteuttamaan asetettujen tavoitteiden mukaisen hankinnan. Kolme toimittajaa olivat selvästi kiinnostuneita ja motivoituneita toteutuksesta. Markkinavuoropuhelulle varattiin aikaa muutamia kuukausia. Tarjouspyyntö julkaistiin puolivuotta markkinavuoropuheluprosessin aloituksesta. Pisteytyksessä Joutsenmerkki-kriteeristön ja organisaation omien tavoitteiden toteutuminen olivat keskeisiä vertailuperusteita.