Esimerkki: Vaikuttavuustavoitteiden määrittely

Alla on kuvattu, miten kahdessa erilaisessa hankinnassa hankinnalle asetetut tavoitteet määriteltiin:

Jyväskylän nuorten syrjäytymisen ehkäisy

Määrittelyn lähtökohta

Jyväskylässä oli vuodesta 2018 valmisteltu sivistyksen ja perusturvan yhteistä hanketta NEET-nuorten määrän vähentämiseksi. Toisen asteen koulupudokkuus on vahvasti yhteydessä nuoren työllistymiseen, ja siksi sen vähentäminen asetettiin yhdeksi keskeiseksi hankinnan tavoitteeksi. Oleellista yhteiskuntaan sijoittumisessa on valmistuminen toiselta asteelta.

Vaikuttavuustavoitteiden määrittely

Hankinnan vaikutustavoitteiden taso asetettiin viime vuosien tilannetta kuvaavan datan perusteella: lähtökohta on, että toisen asteen opintojen keskeytysten määrän on Jyväskylässä jatkossa oltava alhaisempi kuin nyt. Keskeytysten määrää aiempina vuosina kuvaava data saatiin Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradialta.

Koska Jyväskylän omien toiveiden lisäksi asetettuihin vaikutustavoitteisiin vaikuttaa palveluntuottajien kyky tuottaa haluttuja vaikutuksia, valittiin kilpailutuksessa käytettäväksi hankintamenettelyksi kilpailullinen neuvottelumenettely. Tämä mahdollistaa tarjoajakentän kuuntelun, jolloin hankintayksikkö voi asettaa palveluntuotannolle ja sen vaikuttavuudelle tavoiteltavan tason riittävän korkeaksi, mutta realistiseksi.

 

Hyvinkään joutsenmerkitty päiväkoti

Määrittelyn lähtökohta

Hyvinkään Joutsenmerkityn päiväkodin hankinta alkoi kaupungin johtoryhmän toimeksiannosta toteuttaa hankinta innovatiivisesti ja energiatehokkaasti. 

Vaikuttavuustavoitteiden määrittely

Hankinta-asiantuntija paneutui asiaan ja huomasi Motivan ja Turun yliopiston etsivän Suomen ensimmäistä Joutsenmerkityn päiväkodin rakennuttajaa. Motivan myöntämä Joutsenmerkki sisälsi suoraan energiatehokkuuteen ohjaavan kriteeristön, ja hankinnan tavoitteita lähdettiin määrittelemään Joutsenmerkki-kriteeristön avulla. Lisäksi kaupungin omana, toimialan kanssa yhdessä määriteltynä tavoitteena oli saada terveellinen ja turvallinen, toiminnallisesti hyvin toimiva päiväkoti. 

Tässä prosessissa tavoitteita määriteltiin yhdessä varhaiskasvatuksen johtajan sekä päiväkodin tulevan johtajan kanssa. Nämä omat tavoitteet vaikuttivat esimerkiksi määrityksiin toiminnallisuudesta ja ilmanvaihdosta. 

Lisäksi hankinnan tavoitteiden ja kriteerien määrittelyssä käytettiin Hyvinkään kaupungin päiväkodin rakentamisen asiakirjaa sekä valtakunnallista ohjeistusta päiväkodin rakentamisesta.

Hankinnan vaikuttavuus syntyy siitä, että uusien tai merkittävästi parannettujen tuotteiden ja palveluiden avulla saavutetaan haluttuja vaikutuksia, kuten nostettua julkisten palveluiden tuottavuutta, laatua tai kestävyyttä. Hyötyjen saavuttamisen kannalta on keskeistä tunnistaa ne muutokset (vaikutukset), jotka toteutuessaan johtavat haluttuihin hyötyihin ja joiden toteutumista on hankinnan aikana siten keskeistä seurata. Haluttujen vaikutusten toteutumisen seuranta on tärkeää, jotta voidaan arvioida, saavutetaanko hankinnalla niitä muutoksia, jotka johtavat haluttuihin hyötyihin eli vaikuttavuuteen.