Usein kysyttyä KEINOsta (UKK)

Kannettava tietokone pöydällä

Kokoamme tänne suosittuja kysymyksiä ja niiden vastauksia sitä mukaan, kun niitä saamme. Onko sinulla jotain kysyttävää toimintaamme liittyen, minkä vastauksesta voisi olla muillekin hyötyä? Lähetä kysymyksesi meille osoitteeseen palvelu@hankintakeino.fi otsikolla UKK!

KEINON KEHITTÄJÄRYHMÄT 

Mitä ovat kehittäjäryhmät? 

Kehittäjäryhmät ovat hankintayksiköiden toimiala- tai hankinta-asiantuntijoista koostettuja ryhmiä, joilla on yhteinen tarve (esim. vähähiilisyyden tavoitteiden asettaminen rakennusurakoihin, vastuullisuuskriteerien laatiminen vaikuttavimmille tuoteryhmille tai digitalisten alustaratkaisujen potentiaalin ymmärtäminen). KEINO fasilitoi ryhmien toimintaa, toisin sanoin vastaa ryhmän toiminnan suunnittelusta, tapaamisten ja yhteistyötapojen järjestelystä, markkinavuoropuhelujen järjestämisestä ja dokumentoinnista sekä tarvittavan asiantuntijatiedon tuottamisesta asian edistämiseksi. Ryhmät ovat siis pysyviä tietyn ajan, kunnes yhteisesti sovitut toimenpiteet ovat saatu päätökseen.  

Miten tietää, mitä kehittäjäryhmässä tehdään ja onko se alkamassa vai päättymässä?  

Kullakin kehittäjäryhmällä on oma sivunsa hankintakeino.fi-sivuston alaisuudessa. Sivulla kerrotaan, mikä ryhmän tavoite on, mitä se on tähän mennessä tehnyt saavuttaakseen tavoitteensa ja milloin sekä miten tavoitetta edistetään seuraavaksi. Kaikki KEINO-kehittäjäryhmät löydät täältä.  

KEINON MUUTOSAGENTIT 

Mitä muutosagentit tekevät?  

KEINO-muutosagenttien tehtävänä on tuoda osaamiskeskuksen toimintaa lähemmäksi käytännön toimijoita omilla alueillansa. He neuvovat ja tukevat maakuntakohtaisen vastuualueensa julkisia hankintayksiköitä kestävissä ja innovatiivisissa hankinnoissa.  Lue lisää muutosagenttien tehtävistä sivulta alueellinen yhteistyö ja tuki.  

Kuka auttaa alueella, jolla ei ole muutosagenttia? 

Mikäli paikallista tukea tarvitaan alueella, jossa ei ole KEINO-muutosagenttia, etsii KEINO sopivan asiantuntijan tai agentin auttamaan hankkijaa sen perusteella, millaisesta tuen tarpeesta on kyse ja kenellä siihen on paras osaaminen sekä resurssit.  

KEINON  NEUVONTA JA KOULUTUS 

Voinko tilata keinolaisen kouluttamaan meitä kestävissä ja innovatiivisissa hankinnoissa? 

Valitettavasti osaamiskeskuksen resurssit eivät riitä yksittäisten koulutusten järjestämiseen. Sen sijaan KEINOlle voi lähettää tietoa koulutustarpeistaan, joihin KEINO vastaa tarjoamalla tietoa tarvetta vastaavasta koulutuksesta.  KEINO tarjoaa toistuviin tarpeisiin ja ajankohtaisista teemoista webinaareja tai verkkokoulutuksia.  Tutustu kestävää/innovatiivista hankintaosaamista kehittävää koulutustarjontaan mm. sivullamme opetusta ja tutkintotarjonta Suomessa.  

Miten KEINO konkreettisesti auttaa hankinnoissa? 

Lue KEINOn tarjoamasta avusta sivuiltamme KEINO-osaamiskeskuksen palvelut.

Onko neuvonta maksutonta? 

KEINO neuvonta on täysin maksutonta 

Haluan tietää, millaisia kriteerejä käytän tuoteryhmän X kilpailuttamisessa. Neuvotteko tässä?   

KEINO neuvoo hankkijoita siinä, miten kriteerit voi/tulisi määrittää ja miten asiaa tulisi selvittää osana omaa markkinavuoropuhelua. KEINO ei kuitenkaan ota kantaa siihen, mitä nämä yksittäiset kriteerit kussakin kilpailutuksessa olisivat.  

Naapurikunta on mukana KEINO-akatemiassa, miten pääsen mukaan? 

KEINO-akatemiaan voi hakea, mikäli täyttää hakuehdot, jotka on määritelty kehitysohjelman sivulla. Hakuehdot ja seuraavan akatemian hakuajankohdan löydä akatemian sivulta Hankintojen vaikuttavuuden johtamisen kehitysohjelma

Meillä on käynnissä hankintastrategian päivitys. Mistä saisimme tukea päivitystyöhön?   

KEINO-akatemia on tarkoitettu juuri tällaiseen työhön. Akatemiaan voi hakea kahdesti vuodessa. Hakuehdot ja seuraavan akatemian hakuajankohdan löydä akatemian sivulta Hankintojen vaikuttavuuden johtamisen kehitysohjelma

Olemme kilpailuttamassa XX tuoteryhmää, ja tarvitsemme lainsäädännöllistä neuvontaa. Kuka voisi tässä auttaa? 

Lainopillisissa hankintakysymyksissä apua saa Julkisten hankintojen neuvontayksiköltä osoitteesta www.hankinnat.fi tai esimerkiksi suoraan osoitteesta hankinnat [at] kuntaliitto.fi. 

KEINON KESTÄVÄT JA INNOVATIIVISET HANKINTAESIMERKIT 

Miksi ette julkaise esimerkeissä käytettyjä kriteerejä?   

KEINO haluaa rohkaista hankkijoita pohtimaan kriteerit kilpailutuksilleen sen mukaan, mitä organisaation tavoitteisiin on kirjattu kestävyyden ja innovatiivisuuden osalta. Vaikka muiden kriteereistä voi ottaa vinkkejä omiin hankintoihinsa, tulee ne harkita aina oman hankintatarpeen ja –kohteen kautta. Valmiina kopioidut mallit harvoin sopivat sellaisenaan toiseen hankintaan. Sen sijaan kehotamme olemaan yhteydessä esimerkissä mainittuun yhteyshenkilöön, joka osaa avata tapauksen edellytyksiä ja käytettyjä kriteereitä parhaiten.   

KEINO-ORGANISAATIOT, ROOLIT JA RAHOITUS

Mistä tiedän, mihin hankintaneuvontaa tarjoavaan tahoon otan yhteyttä, kun niitä on tarjolla useampia (Motiva, JHNY/Kuntaliitto, Suomen Yrittäjät)?

KEINO-osaamiskeskus kokoaa verkostoonsa kaikki edellä mainitut tahot, mutta

jos olet julkinen hankkija…. 

-    ja kaipaat neuvoja hankintojen vaikuttavuuden johtamiseen liittyvissä kysymyksiä, ota yhteyttä alueesi KEINO-muutosagenttiin tai osoitteeseen palvelu@hankintakeino.fi.

-   ja sinulla on hankintalain soveltamista, tarjouspyynnön ehtoja tai hankintojen hyviä käytäntöjä koskevia kysymyksiä, ole yhteydessä Julkisten hankintojen neuvontayksikköön

-    ja kaipaat neuvoja yksittäisen hankinnan toteuttamiseen ole yhteydessä alueesi mahdolliseen hankinta-asiamieheen.

-    ja kaipaat näkökulmaa yksittäisen hankinnan kestävyyden/innovatiivisuuden kysymyksiin, ole yhteydessä KEINO-osaamiskeskukseen (palvelu@hankintakeino.fi)

jos olet yritys….

-    ja sinulla on kysyttävää julkisista tarjouspyynnöistä ja kilpailuista, ole yhteydessä alueesi hankintaneuvojaan.