KEINO-akatemia

Hankintojen vaikuttavuuden johtamisen kehitysohjelma

Tukevatko hankinnat organisaatiosi innovatiivisuuden ja kestävyyden tavoitteita? Valjasta hankinnat palvelemaan organisaatiosi strategiaa! Tule tekemään se yhdessä muiden samassa tilanteessa olevien organisaatioiden kanssa – parhaiden asiantuntijoiden tukemana. 

Maksuton kehittämisohjelma kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen strategisesta johtamisesta johdolle sekä hankintoja tekeville. 

KOHDERYHMÄ

Organisaation ylin johto (esim. kunnanjohtaja, johtoryhmän jäsen, toimialajohtaja) sekä hankintojen kanssa työskentelevät johtajat sekä asiantuntijat julkisella sektorilla (esim. hankintapäällikkö, hankinta-asiantuntija, hankintoja suorittavat substanssiasiantuntijat)   

AIKATAULU & SIJAINTI

Yhteensä 10 koulutuspäivää, kaksi per jakso, ajalla marraskuu 2019 -toukokuu 2020. Työpajat ja seminaarit järjestetään pääkaupunkiseudulla normaalin työajan puitteissa.  

OHJELMA 

KEINO-akatemian jakson 1 symboli

1. Jakso – Organisaation strategia ja hankintojen tavoitteet (marraskuu 2019, 2 päivää)  

Kenelle: asiantuntijat  

Milloin: 6.-7.11.2019 

Tutustutaan julkisen sektorin strategisiin tavoitteisiin hankintatoimen osalta. Tarkastellaan organisaation strategisia tavoitteita ja sitä, miten hankintojen johtamisella tuetaan organisaation tavoitteiden saavuttamista.  KEINO-akatemian jakson 2 symboli silmä

2. Jakso – Hankintojen analyysi (joulukuu 2019, 2 päivää)  

Kenelle: asiantuntijat 

Milloin: 12.-13.12.2019  

Tunnistetaan strategisten tavoitteiden ja hankintojen vaikuttavuuden kannalta keskeisimmät hankintakategoriat/hankintakokonaisuudet sekä tarvittava hankintojen organisointi ja työnjako. Työpaja organisaation hankintamenojen analysoinnista hyödyntäen hankintakategoria-mallia ja sähköistä hankintamenojen analysointityövälinettä.  KEINO-akatemian jakson 3 symboli työkalut

3. Jakso – Hankintojen toteutusvaihtoehdot, toiminnallistaminen ja johtaminen (helmikuu 2020, 2 päivää) 

Kenelle: ylin johto ja/tai asiantuntijat 

Milloin: 6.-7.2.2020 

Tutustutaan toiminnallistamisen työvälineisiin (mm. hankintaluotsi, vaikuttavuuden ennakkoarviointi ja tulevaisuuspolku) ja tapoihin osallistaa organisaation sisäisiä ja ulkoisia sidosryhmiä eri vaihtoehtoskenaarioiden kautta. Perehdytään markkinavuoropuhelun tapoihin ja innovatiivisiin hankintamenettelyihin. Tunnistetaan strategisten tavoitteiden ja hankintojen vaikuttavuuden kannalta keskeisimmät tulevat yksittäiset hankinnat/kilpailutukset.   

4. Jakso – Hankintojen vaikuttavuus ja mittaaminen (huhtikuu 2020, 2 päivää) 

Kenelle: asiantuntijat 

Milloin: 2.-3.4.2020 

Rakennetaan viitekehys hankintojen vaikuttavuudelle ja sen mittaamiselle organisaatiossa. Tutustutaan vaikuttavuuden arviointiin ja aihepiirin case-esimerkkeihin.  

5. Jakso - Benchmark-työpaja (toukokuu 2020, 2 päivää) KEINO-akatemian jakson 5 symboli jatkoaskeleet

Kenelle: asiantuntijat 

Milloin: 25.-26.5.2020 

Kehitystehtävien tulosten arviointi ja esittely. Jatkoaskelien listaus ja seurantaohjelman kirjaus.  

Räätälöimme kehitysohjelman sisällön vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla osallistujien hankintatoimen strategisen johtamisen kehittämistarpeita.  

OHJAUS JA TYÖKALUT  

Kehittämisohjelman vetäjinä ja asiantuntijoina toimivat paitsi KEINOlaiset myös ulkopuoliset luennoitsijat. 

Organisaatioille tarjotaan pilottikäyttöön upouudet sähköiset hankintatoimen työvälineet kuten hankintamenojen Hankintapulssi-raportointiväline, organisaation hankintatoimen maturiteettiin eli kypsyysasteen analysointiin kehitetty kysely- ja raportointityöväline Hankintatutka sekä strategisten hankintojen osallistavan suunnittelun pohjalta kehitysohjelman aikana yhteiskehitettävä työväline Hankintaluotsi.  

Katso tästä katsaus akatemiassa pilotoitaviin työkaluihin.

TYÖSKENTELY 

Kukin organisaatio valitsee itselleen sopivan kehittämistehtävän, joka toteutetaan kehittämisohjelman aikana.

Merkittävä osa työskentelystä tapahtuu pienteemaryhmissä, jotka muodostetaan osallistujien mielenkiinnon mukaan (esim. hiilineutraalius, kiertotalous, energia/materiaalitehokkuus, alustatalous ja innovatiiviset hankinnat yms.), kunkin organisaation hankintajohtamisen kypsyysaste huomioiden. Pienryhmät voivat vaihdella eri jaksoilla. Organisaation tarpeet ja lähtökohdat selvitetään hakuprosessin yhteydessä.  

Huomioitavaa 

 • KEINOn mediakanavilla ja kehittämisprosessista julkaistaan uutisia, videoita ja materiaaleja muiden julkisorganisaatioiden vapaaseen käyttöön.  

 • Kehittämisohjelman puitteissa tapahtuva työskentely tapahtuu luottamuksellisesti mutta tuotettavat materiaalit on tarkoitus julkaista ja hyödyntää julkisesti  

HAKUKRITEERIT  / EDELLYTYKSET

1. Organisaatiostanne osallistuu yhteensä vähintään 2 ja enintään 3 edustajaa. Mukana tulisi olla ainakin 1: 

 • hankintojen kanssa tekemisissä oleva henkilö sekä   

 • organisaation ylimpään johtoon kuuluva henkilö

Lisäksi kullekin osallistujalle nimetään varahenkilö, joka tulee paikalle lähiopetukseen, jos osallistuja ei pääse henkilökohtaisesti mukaan  

2. Organisaatio sitoutuu itse valitsemaansa organisaatiokohtaiseen kehittämistehtävään . Osallistujat sitoutuvat:  

 • a) osallistuminen työpajapäiviin ja seminaareihin   
 • b) välitehtäviin työpajojen välillä   
 • c) omaan työhön integroitavaan organisaation hankintojen kehittämistehtävään sekä   
 • d) avoimeen viestintään kehitystyöstä KEINOn sidosryhmille ja muille osallistujille.  

AIKATAULU 

 1. HAKUAIKA 1.9.-30.9.2019  

 1. HAASTATTELUT puhelimitse hakuajan päätyttyä  

 1. VALINTOJEN JULKISTUS 11.10.2019  

Akatemian lukuvuodelle mahtuu 25-30 organisaatiota (2-3 henkeä per organisaatio)  

HAE MUKAAN AKATEMIAAN SYYSKUUN LOPPUUN MENNESSÄ TÄSTÄ   

Voit myös ilmiantaa keinokkaan kaverisi, joka sopisi mukaan akatemiaan niin kutsumme hänet mukaan hakuprosessiin!

ILMOITA KEHITYSMIELINEN KAVERISI HAKUPROSESSIIN TÄSTÄ.


 

tags