Vanliga frågor om KEINO

Här samlar vi in vanliga frågor och svar allteftersom vi får dem. Har du en fråga du vill få svar på om verksamhet som andra skulle kunna ha nytta av? Skicka din fråga till oss på adressen palvelu@hankintakeino.fi med rubriken UKK (Usein kysytyt kysymykset, vanliga frågor).

Länk till vår e-post

UTVECKLINGSGRUPPER

Vad är en utvecklingsgrupp?

Utvecklingsgrupper är grupper som består av branschexperter och upphandlingsexperter från upphandlande enheter, som har ett gemensamt behov (t.ex. att ställa upp mål för koldioxidsnåla byggentreprenader, att utarbeta ansvarskriterier för produktgrupperna med mest påverkan eller att förstå potentialen hos digitala platformlösningar).

KEINO faciliterar gruppernas verksamhet. Med andra ord ansvarar KEINO för att planera gruppens verksamhet, ordna möten och olika former av samarbeten, ordna och dokumentera marknadsdialogen samt ta fram sådan kunskap som behövs för att främja målen. Grupperna är alltså permanenta under en viss tid, fram till dess att de gemensamt överenskomna åtgärderna har slutförts.

Hur man vet vad som händer i en utvecklingsgrupp och om den håller på att startas eller avslutas?

Varje utvecklingsgrupp har en egen sida på webbplatsen hankintakeino.fi. På sidan redogörs för gruppens mål, vad gruppen hittills har gjort för att uppnå sina samt när och hur målet ska främjas härnäst.

Länk till KEINO-utvecklingsgrupper (på Finska)

FÖRÄNDRINGSAGENTER

Vad gör förändringsagenterna?

KEINO-förändringsagenternas uppgift ät att föra kompetenscentrumets verksamhet närmare aktörerna i det praktiska arbeter i deras egna områden. De ger råd och stöd till de offentliga upphandlande enheter inom sitt landskapsspecifika ansvarsområde i hållbara och innovativa upphandlingar.

Länk till vår sida för KEINO förändringsagenterna

Vem ger stöd i ett område som saknar en förändringsagent?

Om det behövs lokalt stöd i ett område där det inte finns någon KEINO-förändringsagent, söker KEINO fram en lämpling expert eller agent utifrån upphanlarens stödbehov samt enligt vem som har det bästa kunnandet och resuserna.

RÅDGIVNING OCH UTBILDNING 

Kan jag beställa en utbildning från er för att utbilda oss i hållbar och innovativ upphandling?

Tyvärr räcker kompetenscentrumets resurser inte till för att ordna enskilda utbildningar. Däremot kan man meddela KEINO vilka utbildningsbehov man har. KEINO kan då ge mer information om utbildning som motsvarar behovet. KEINO erbjuder utbildning för återkommande behov samt webbinarier och webbutbildningar om aktuella teman. Bekanta dig med utbudet av utbildningar som hållbar och innovativ upphandlingskompetens bland annat på vår sida om utbildning och examensutbud i Finland (på Finska).

Länk till vår sida om utbildning och examensutbud (på Finska)

Hurdant konkret stöd kan KEINO erbjuda vid upphandling?

Du kan läsa om hurdant stöd KEINO erbjuder på vår webbplats under kompetenscentrumets tjänster (på Finska).

Länk till vår sida om KEINO:s tjänster (på Finska)

Är rådgivningen kostnadsfri?

KEINO:s rådgivning är helt avgiftsfri.

Jag vill veta vilka kriterier jag ska tillämpa vid konkurrensutsättningen av produktgrupp X. Ger ni råd i sådana frågor?

KEINO ger upphandlarna råd om hur kriterier kan och bör fastställas och hur frågan bör utredas som en del av den egna marknadsdialogen. Däremot tar KEINO inte ställning till vilka enskilda kriterier som ska tillämpas vid en specifik konkorrensutsättning.

Grannkommunen är med i KEINO-akademin, hur kan jag delta?

Om man uppfyller de sökkriterier som finns på utvecklingsprogrammets sida kan man göra en ansökan till KEINO-akademin. Ansökningsvillkoren och tidpunkten för nästa ansökningsomgång hittar du på akademins webbplats.

Länk till akademins webbplats (på Finska) 

Vi håller på att uppdatera vår upphandlingsstrategi. Var kan vi få stöd för uppdateringsarbetet?   

KEINO-akademin finns till för just den här typen av arbete. Akademin tar emot ansökningar två gånger om året. Ansökningsvillkoren och tidpunkten för nästa ansökningsomgång hittar du på akademins webbplats.

 Länk till akademins webbplats (på Finska)

Vi håller på att konkurrensutsätta produktgrupp XX, och vi behöver juridisk rådgivning. Vem kunde hjälpa oss med det här?

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling erbjuder hjälp med juridiska upphandlingsfrågor på addressen www.upphandling.fi eller till exempel direkt via adressen upphandling@kommunforbundet.fi.

Länk till Rådgivningsenheten för offentlig upphandlings webbplats

Länk till kommunforbundets e-post

EXEMPEL PÅ HÅLLBARA OCH INNOVATIVA UPPHANDLINGAR

Varför publicerar ni inte de kriterier som används i exemplen?

KEINO uppmuntrar upphandlare att sätta upp kriterierna för sina konkurrensutsättningar enligt vad organisationens mål säger om hållbarhet och innovativitet. Även om man kan ta modell av andras kriterier bör de alltid utgå från det egna upphandlingsbehovet och upphandlingsobjektet.

Kriterier som kopierats rakt av lämpar sig sällan för den egna upphandlingen. Vi uppmanar i stället upphandlare att kontakta den person som nämns i exemplet och som bäst kan förklara förutsättningarna för det aktuella fallet och de kriterier som tilllämpats.

KEINO-ORGANISATIONERNA, ROLLER OCH FINANSIERING

Hur vet jag vilken av de aktörer som erbjuder upphandlings rådgivning jag ska kontakta?

om du är en offentlig upphandlare…. 

-    och du behöver råd i frågor som gäller ledning av upphandlingarnas effekter, kontakta förändringsagenten i din region eller adressen palvelu@hankintakeino.fi.

-   och du har frågor som gäller tillämpning av upphandlingslagen, villkor i anbudsförfrågan eller god praxis vid upphandling, kontakta Rådgivningsenheten för offentlig upphandling. 

-   och du behöver råd för att genomföra en enskild upphandling, kontakta din regions upphandlingsombud.

-    och du behöver synpunkter på frågor kring hållbarhet eller innovativitet vid en enskild upphandling, kontakta Kompetenscentrumet KEINO (palvelu@hankintakeino.fi)

-    om du är ett företagg och har frågor om offentliga anbudsförfrågningar och tävlingar, kontakta din regions upphandlingsrådgivare.