Julkisten hankintojen opetusta ja tutkintotarjonta Suomessa

Julkisten hankintojen opetusta tarjotaan Suomessa ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa yleensä osana liiketalouden koulutusta. Lisäksi räätälöidympiä julkisten hankintojen kursseja järjestävät yksityiset toimijat, kuten yritykset ja yhdistykset.

Ammattikorkeakoulut 

Julkisten hankintojen erillisiä opintokokonaisuuksia ovat mm.:

SEAMK 

Julkiset hankinnat 10 op -opintokokonaisuus

METROPOLIA  

Julkiset hankinnat, 5 op-opintokokonaisuus

JAMK 

Opiskele hankintaosaajaksi, 30 op-opintokokonaisuus 

Yliopistot

Julkisen hankinnan osaamisen kehittämistä tarjotaan osana kaupallisten aineiden koulutusta sekä osana oikeustieteen opintoja oikeustieteellisissä tiedekunnissa. Oikeustieteellisessä tiedekunnassa julkisten hankintojen opetusta sisältyy perusopetukseen ja sitä tarjotaan myös valinnaisena kurssina. Joissain yliopistoissa julkiset hankinnat -kurssi on mahdollista suorittaa myös avoimen yliopiston kautta. 

Muita kursseja

HAUS: Erilaisia hankintakoulutuksia hankinnan ja ostotoiminnan ammattilaisille. Katso lisätiedot HAUSin sivulta Hankintakoulutukset 

KEINO: Kestävän ja innovatiivisen hankinnan perusteet -verkkokoulutus  

KEINO: Hankintojen vaikuttavuuden johtamisen kehitysohjelma, KEINO-akatemia

Koulutus.fi -portaali: ajankohtaiset eri toimijoiden järjestämät julkisten hankintojen kurssit