Innovation Broker eli “innovaatiovälittäjä” on kansainvälinen toimintamalli, jolla pyritään kasvattamaan innovatiivisten hankintojen määrää ja laatua tunnistamalla ja kokoamalla yhteen hankintayksiköiden hankintatietoja sekä yritysten innovaatiodataa. Innovation Broker -palveluiden tavoitteena on