KEINOn kehittämisen ja johtamisen palvelutarjonta vuosille 2022–2023 on julkaistu

laskuvarjohyppääjät

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomaisen osaamiskeskuksen eli KEINOn uusi toimintakausi käynnistyi 1.3.2022. Seuraava kaksivuotiskausi pitää sisällään uudenlaisten painopisteiden lisäksi uusia palveluita julkisille hankintayksiköille.

KEINO-osaamiskeskus tarjoaa erilaisia johtamiseen, hankintoihin ja hankintaosaamisen kehittämiseen liittyviä palveluita kolmessa eri kategoriassa. Nämä kategoriat ovat vaikuttavien hankintojen kyvykkyyksien kehittäminen, hankintojen johtaminen ja hankintaosaamisen kehittämiseen keskittyvät palvelut.

Vaikuttavien hankintojen yhteiskehittämistä ja hankintaosaamisen kasvattamista

Vaikuttavien hankintojen kyvykkyyksien kehittäminen pitää sisällään  hankintojen kehittäjäryhmä- ja verkostotoimintaa sekä hankintojen green deal -sopimusten koordinointia. Näissä jatketaan töitä vähähiilisen rakentamisen ja vastuullisten sairaanhoitopiirien hankintojen, sekä päästöttömien työmaiden ja  haitallisten aineiden vähentämisen varhaiskasvatuksen hankinnoissa edistämiseksi.

–Niin kehittäjäryhmätoiminnassa kuin green dealissä olemme varanneet mahdollisuuden myös uuden toiminnan käynnistämiseen mikäli edellytykset tavoitteelliselle yhteistyölle ovat olemassa ja hankintayksiköt saavat siitä lisäarvoa, johtaja Isa-Maria Bergman Motiva Oy:stä kertoo.

Kehittäjäryhmätoiminnassa tämä tarkoittaa uuden hankintojen yhteiskehittämiseen pureutuvan ryhmän perustamista, ja green dealissa puolestaan uuden kunnianhimoisen sopimuksen valmistelua ja siihen sisältyviä neuvotteluja.

–Uuden kehittäjäryhmän tai green deal -sopimuksen teemoista ei vielä ole sovittu mitään. Kuuntelemme tarkalla korvalla hankintakenttää ja siihen liittyvää toimintaympäristöä, Bergman toteaa.

Innovation broker -palvelukokonaisuuden puitteissa KEINO-osaamiskeskus tarjoaa hankintayksiköille apua innovatiivisten edelläkävijähankintojen suunnittelu- ja valmisteluvaiheisiin. Vuonna 2021 keskityttiin palveluiden pilotointiin ja keväällä 2022 puolestaan Innovation broker -konseptin kirkastamiseen.

–Varsinainen Innovation broker -palvelukokonaisuus käynnistyy syksyllä 2022 ja haku tähän avautuu huhtikuun alussa, kertoo asiantuntija Riikka Munne Business Finladilta.

KEINOn uuden toimintakauden myötä painopisteeksi on noussut yritysten ja julkisen sektorin välinen yhteistyö. Tämä näkyy muun muassa TKI-hankintojen osaamisen kehittämisessä. Luvassa on erilaisia aineistoja ja webinaareja teemaan liittyen.

Hankintojen johtamiseen liittyvän osaamisen kehittäminen auttaa strategisten tavoitteiden asettamisessa ja jalkauttamisessa

Tähän mennessä kEINOn hankintojen johtamisen kehittämisohjelman eli KEINO-akatemian on käynyt yli 60 hankintayksikköä.

–KEINO-akatemia on saamassa jatkoa myös tällä kaksivuotiskaudella. Haku seuraavaan akatemiaan aukeaa elokuussa ja se käynnistyy lokakuussa, vinkkaa kehityspäällikkö Riikka Juuma Hanselista.

KEINO-akatemioiden rinnalle saatiin loppuvuodesta 2021 niin sanotut teema-akatemiat. Teema-akatemioissa keskitytään nimensä mukaisesti tietyn teeman hankintojen johtamiseen.

–Teema-akatemioita on tähän mennessä ollut innovatiivisista, kestävistä ja sosiaalisesti kestävistä hankinnoista. Näistä on suunnitteilla uudet toteutukset seuraavan kahden vuoden aikana. Kiertotaloushankintojen johtamisen akatemia puolestaan käynnistyy syksyllä 2022 ja haku tähän saadaan auki todennäköisesti ennen kesää, johtava asiantuntija Salla Koivusalo Motiva Oy:stä kertoo.

KEINO-akatemioihin ja TOIMI-projektiin osallistuneille organisaatioille ollaan suunnitelmassa uutta Jatkuvan parantamisen polku -palvelua.

–Jatkuvan parantamisen palvelupolun puitteissa suunnitellaan tarjottavan sparrausta KEINO-akatemioissa laadittujen kehittämissuunnitelmien toiminnallistamiseen, sekä dataa työskentelyn ja seurannan tueksi, kertoo kehityspäällikkö Pekka Alahuhta Hanselista.

Palvelupolku on vielä kehitteillä. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan palvelupolkua pilotoidaan vähähiilisyys-teeman benchmarkingin osalta alkusyksystä 2022. Varsinainen toiminta käynnistyisi puolestaan vuoden 2023 aikana.

Uudet hyvinvointialueet tullaan myös huomioimaan KEINOn toiminnassa.

Monipuolista tukea, neuvontaa ja työkaluja kestäviin ja innovatiivisiin hankintoihin

KEINOn perusvalikoimaan kuuluu erilaisia palveluita, jotka tukevat sekä hankintojen tekemistä että johtamista. KEINOssa on jo usean vuoden ajan annettu maksutonta sähköpostineuvontaa, sekä hankkeisiin ja hankintoihin liittyvää sparrausta.

–KEINOn tarjoama neuvontapalvelu koskee hankintastrategian ja -prosessin eri vaiheita. Neuvontaa antavat KEINOn asiantuntijat Motivasta, SYKEstä, VTT:ltä, Hanselista ja Business Finlandilta, sekä tietenkin KEINOn alueelliset muutosagentit. Neuvonta on hyvin käytännönläheistä ja se perustuu tutkimustietoon, hyviin käytäntöihin Suomessa ja muissa maissa sekä tietoon markkinatilanteesta. Lisäksi tarjoamme hankintayksiköille EU-rahoitukseen liittyvää neuvontaa, kertoo asiantuntija Jenni Rovio Motiva Oy:stä. Suunnitteilla on lisäksi uusi teemakohtainen neuvontaklinikka-konsepti.

–Näiden kaikille avoimien neuvontaklinikoiden teemojen ja aikataulun tarkentuessa kerromme niistä lisää KEINOn kanavissa, Rovio vinkkaa.

Käytännönläheistä neuvontaa vahvalla alueellisella tuntemuksella puolestaan tarjoavat KEINO-muutosagentit.

–KEINOlla on muutosagentteja yhteensä 12 maakunnassa. Muutosagentit osallistuvat alueellisten verkostojen toimintaan, erilaisiin tilaisuuksiin ja sparraavat oman alueensa hankintayksiköitä, Koivusalo kertoo.

Hankintaosaamisen kehittämistä tukevat lisäksi erilaiset teemakohtaiset webinaarit ja itseopiskelumateriaalit, sekä KEINOkkaat hankintaesimerkit, joita löytyy KEINOn verkkopalvelusta jo yli 100.

Hankintayksiköiden käytössä on lisäksi joukko erilaisia työkaluja, joita on kehitetty eteenpäin KEINO-akatemioiden yhteydessä. Nämä työkalut ovat Hankintatutka (maturiteetti), Hankintapulssi (ostolasku-analyysi ja CO2-kädenjälki) ja Hankintaluotsi (hankintalinjausten ja hankintojen suunnittelun työkalu).  Syksyllä  2022 julkaistaan Hankintapulssiin entistä tarkempi CO2-laskenta ja Hankintaluotsiin toteutetaan keväällä 2022 uusia ominaisuuksia hankintakohtaisten tavoitteiden toiminnallistamisen tueksi.

Suunnitelleilla on myös muita työkaluja jotka tarkentuvat toimintakauden edetessä. Valmisteilla on lisäksi  kriteeritietoalusta, jonka on tarkoitus aueta vuonna 2023.

–Kriteeritietoalustalla halutaan helpottaa kriteerien löydettävyyttä. Hankinnassa sovellettavia kriteereitä voisi tietoalustalta hakea tuoteryhmän ja halutun vastuullisuusvaikutuksen mukaan, kertoo asiantuntija Suvi Salmela Motiva Oy:stä.

Tutusu KEINOn palveluvalikoimaan ja eri toimenpiteiden aikataulutukseen tästä

This content is only visible when the visitor has consented to marketing cookies.

Please accept marketing-cookies to watch this video.

tags