Innovation Broker tarjoaa tukea innovatiivisen hankintaan – Haku syksyn palvelukokonaisuuteen on auki

Innovation broker haku

KEINO-osaamiskeskus tukee hankitayksiköiden innovatiivisten hankintojen suunnittelua ja toteutusta Innovation Broker -palvelukokonaisuuden kautta. Palvelun tavoitteena on lisätä hankintayksiköiden ja potentiaalisten toimittajien välistä vuoropuhelua ja tiedonkulkua.

Innovation Broker -palvelun piiriin pääsee haun kautta. Seuraava kokonaisuus käynnistyy syksyllä 2022. Mukaan valitaan yhteensä 5–7 asiakasta.

-Innovation Broker -palveluita on pilotoitu kuluneen vuoden aikana yhteensä neljän hankinnan kanssa ja olemme saaneet pilotoinneista rohkaisevia kokemuksia. Syksyllä pääsemme käynnistämään varsinaiset palvelut, ja odotammekin innolla hyviä hakemuksia innovatiivisista edelläkävijähankinnoista, joissa halutaan panostaa erityisesti yhteistyöhön yritysten kanssa, kertoo palvelukokonaisuutta luotsaava asiantuntija Riikka Munne Business Finlandilta.

Innovation Broker -kokonaisuudessa tarjottavia palveluita ovat digisparraus, hankintamenettelyn valinnan tuki, markkinavuoropuhelun tuki, markkinaselvitys/tarpeiden ja innovaatioiden matchmaking, rahoitusmahdollisuuksien kartoitus, tavoitteiden kirkastaminen sekä vaatimusmäärittelyjen laatimisen tuki (erit. toiminnalliset vaatimukset). Lisäksi voidaan mahdollisuuksien mukaan tarjota muuta vastaavaa asiakkaiden tarpeiden mukaista palvelua. Lopulliset päätökset toteutettavista palveluista tehdään asiakasvalinnan yhteydessä samalla, kun valittujen asiakkaiden kanssa tehdään asiakaskohtaiset palvelusuunnitelmat.

tags