HKL:n Koskelan varikkohankkeen Innovation Broker pilotointi valmistunut

innovation broker kira

Innovation Brokerin pilotointiin osallistui Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) valmisteluvaiheessa oleva Koskelan varikon uudishanke. Varikon on suunniteltu toimivan HKL:n toisena päävarikkona, jonka avulla vastataan kasvavan kaupunkiraideliikenteen tarpeisiin ja edistetään HKL:n luotettavuus-, kustannustehokkuus- ja ympäristöystävällisyystavoitteiden saavuttamista. Koskelan varikkohankeen visiona on toimia edelläkävijänä laadukkaiden, ympäristövastuullisten ja kiertotaloutta tukevien innovatiivisten ratkaisujen kehittämisessä ja hyödyntämisessä.

Innovation Broker -pilotointi tukee hankintayksiköitä innovatiivisten hankintojen valmistelussa ja toteutuksessa. Broker-palveluiden pilotoinnin kautta HKL sai sparrausta erityisesti Koskelan varikkohankkeen toteutusta ohjaavien tavoitteiden kuvaamiseen ja asettamiseen. Hankkeen tavoitteet asetettiin osallistamalla yhteiskehittämiseen HKL:n henkilöstöä ja sidosryhmiä. Työn tuloksena hankkeelle syntyi avaintavoitteet sisältävä hankestrategia.

Tavoitteiden määrittelyn lisäksi käytiin läpi tavoitteiden saavuttamiseen vaadittavia toimenpiteitä ja sitä, miten tavoitteiden saavuttamista voitaisiin mitata. Vaatimukset tavoitteiden saavuttamiseksi lukittiin sparrauksen aikana, mutta toimenpiteiden lukitsemista ei pidetty vielä tässä vaiheessa hankintaa järkevänä, joten pohdinta jäi alustavalle tasolle. 

Avaintavoitteet ohjaavat hankkeen ja innovatiivisten hankintojen toteutusta

- Innovation Brokerista saatu sparraus auttoi meitä määrittämään hankestrategiaan sellaiset tavoitteet, joiden takana voimme seisoa koko hankkeen läpi. Hankestrategiassa tueksi tehty työ on myös herättänyt paljon hyödyllistä keskustelua hankkeen tavoitteista HKL:n sisällä. Selkeästi määritetyt avaintavoitteet luovat meille hyvät lähtökohdat innovatiivisten ratkaisujen hankintaan ja kehittämiseen hankkeen seuraavissa vaiheissa, kertoo HKL:n projektipäällikkö Lotta Koski-Lammi.

Avaintavoitteet koskevat muun muassa hankkeen laatutasoa, ympäristövastuullisuutta sekä innovaatioita. Avaintavoitteet ohjaavat hankkeen ja hankintojen toteutusta eri hankevaiheiden läpi. Esimerkiksi hankkeen seuraavissa vaiheissa avaintavoitteet antavat suuntaa toteutusmuodon ja hankintamenettelyn kehittämiselle.

Boost Brothers toimii kiinteistö- ja rakennusalan Innovation Broker -pilotoinnin asiantuntijana ja vastaa sparrauksen toteutuksesta. Boostin toimitusjohtaja Juho-Kusti Kajander kuvailee HKL:n sparrausta: – Yhteisten tavoitteiden asettaminen on erittäin kriittinen vaihe hankkeen ja hankintojen onnistumisen kannalta. Kunnianhimoiset mitattavat tavoitteet ovat myös Innovation Broker -toiminnan ytimessä ja mahdollistavat tarpeen mukaisten innovatiivisten ratkaisujen ja kumppaneiden etsinnän, systemaattisen vertailun ja hyödyntämisen.

tags