Suunnitteilla innovatiivinen hankinta? Hae mukaan asiantuntijasparraukseen! 

Käsi pitämässä lamppua

Innovation Broker -palvelukokonaisuuden kautta hankintayksiköiden on mahdollisuus saada suunnitteilla olevaan innovatiiviseen hankintaan maksutonta sparrausta. Palvelu voi pitää sisällään esimerkiksi markkinoiden tarjonnan kartoittamista ja vuoropuheluita potentiaalisten toimittajien kanssa, hankintatarpeen kirkastamista, sopivan hankintamenettelyn valinnan tukea tai muuta asiakaskohtaiseen tarpeeseen vastaavaa sparrausta. 

Ulkopuolinen sparraus tuo uutta näkökulmaa

Innovation Brokerin palveluita pilotoitiin vuonna 2021 ja pilotointivaiheen jälkeen syksyllä 2022 käynnistettiin yhteensä viiden hankinnan sparraukset. Yksi sparraukseen valituista hankinnoista on Helsingin kaupungin työllisyys- ja päihdepalveluiden asiakkaiden valmennusjaksomallin kehittäminen ja pilotointi. Tavoitteena on kehittää malli, jossa heikossa työmarkkina-asemassa olevien asiakkaiden osallisuus, toimijuus ja yhteiskunnalliset näkymät paranevat.  

Osana valmennusjaksomallin hankinnan sparrausta* on järjestetty esimerkiksi työpajamuotoisia markkinavuoropuheluita, jotka tukevat innovaatiokumppanuushankinnan valmistelua. 
- Innovation Brokerin kautta saatavasta sparrauksesta on ollut valtava apu hankinnan valmistelussa. Ulkopuolinen asiantuntijasparraus on tuonut neutraalin näkökulman hankintatarpeeseen ja auttanut hahmottamaan työllisyyspalveluiden ja sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteisten asiakkaiden problematiikkaa, kertoo erityissuunnittelija Ulla Juhanko Helsingin kaupungilta. 

Palvelukokonaisuuden kehitystyö jatkuu

Tavoitteena on, että tulevaisuudessa Innovation Brokerin palveluiden toteuttamisen tukena olisi käytössä eri alojen innovaatiodataa sekä hankintayksiköiden ennakoivia hankintatietoja yhteen kokoava alusta. Innovation Brokerin pilottivaiheessa testattiin alustavaa versiota julkista innovaatiodataa kokoavasta työkalusta ja kehitystyö jatkuu vuonna 2023. 

Innovation Brokerin asiakkaaksi voi hakea jatkuvasti avoinna olevassa haussa täyttämällä hakulomakkeen, linkki hakulomakkeeseen löytyy uutisen lopusta. Asiakkaaksi voi hakea, mikäli hankintayksikössä on suunnitteilla innovatiivinen hankinta, jonka valmisteluun ja suunnitteluun tarvitaan ulkopuolisen asiantuntijan apua ja hankintaa toteuttavalla tiimillä on riittävästi ajallisia resursseja osallistua sparraukseen. Sparrauksen tarkemmasta sisällöstä sovitaan asiakaskohtaisesti hakuvaiheen jälkeen.

Innovation Broker hakulomake 

*Helsingin kaupungin työllisyys- ja päihdepalveluiden hankinnan sparrauksesta vastaavat Hankkinen Oy:n ja Vaikuttavat Hankinnat Oy:n asiantuntijat

tags