Riikka Munne

Name
Riikka
Munne

Titteli
Asiantuntija

Yhteystiedot
Sähköposti
riikka.munne@businessfinland.fi
Puhelinnumero
050 5577 464

Vahvuudet

Hankintojen innovatiivisuus ja kehittäminen

Business Finlandin IJH-rahoitus

Keinolaisen kommentti

Kehitysmyönteisyys, rohkeus kokeilla ja yhdessä tekeminen ovat avaintekijöitä. Vertaisoppimista ja kokemusten jakamista voidaan vauhdittaa muun muassa kehittäjäryhmätoiminnalla, mutta ensiarvoisen tärkeää on oppimiskokemusten jakaminen oman organisaation sisällä eri toimialojen kesken.