IoT-kanvaasi hankintojen tukena

palkinto

Julkisia kestäviä ja innovatiivisia hankintoja kehittävä ja tukeva Keino-osaamiskeskus on jo useamman vuoden tarjonnut julkisille hankintayksiköille konsultointia ja sparrausta digitaalisiin hankintoihin. Syksyllä 2022 Innovation Broker palvelussa käynnistyneissä digihankintojen sparrauksissa käsiteltiin erityisesti IoT-alustoja ja -hankkeita, mm. Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran ja Forum Viriumin yhteistä LiiDi2-hanketta sekä Vaasan kaupungin ja eri korkeakoulujen yhteistä kaupunkiympäristön IoT-hankketta. 

Osaango Oy:n Marjukka Niinioja on sparrannut sekä näitä että useita muitakin hankkeita, joiden joukossa myös IoT-hankkeita:

- Aiemmissa sparrauksissa koskien digitaalisia innovatiivisia hankintoja olemme havainneet tarpeen auttaa eri osa-alueiden asiantuntijoita keskustelemaan ratkaisua koskevista teknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista. Usein haasteena, kuten aina IT-hankkeissa, on se, etteivät hankintojen, liiketoiminnan ja tietotekniikan asiantuntijat välttämättä puhu samoilla käsitteillä, Niinoja kuvaa.

Erityisesti LiiDi2-sparrauksessa yhdeksi tavoitteeksi lisättiin yksittäisessä hankinnassa auttamisen lisäksi hankintaosaamisen lisääminen ja eri asiantuntijoiden vuorovaikutuksen edistäminen hankinnan suunnittelun eri vaiheissa. Siksi sparrauksessa panostettiin oppimiseen ja menetelmiin. 

Seuraavassa kuvataan sekä Keino-sparrausten että muiden Osaangon asiakasprojektien aikana syntynyt helppokäyttöinen menetelmän vaatimusten ja ohjeistuksen tarpeen tunnistamiseksi IoT-ratkaisun eri osa-alueille ja osapuolille hankkeen ja hankinnan suunnitteluvaiheissa.

IoT-kanvaasi keskustelun helpottamiseksi

Keskeinen haaste IoT-hankeissa on se, että eri IT-asiantuntijat, laiteasiantuntijat, alustatoimittajat sekä liiketoiminnan asiantuntijat eivät ymmärrä toisiaan, tai oikeammin toistensa osa-alueiden vaikutuksia omiinsa. Liiketoiminnan asiantuntija tarkoittaa IoT-hankkeissa kaikkia niitä osa-alueita, joissa IoT:ta hyödynnetään eli asiantuntijat vastaavat eri asioista aina liikennevalo-ohjauksesta kuljetuksiin ja ympäristöasioihin. Hankkeiden suunnittelupalavereista tulee helposti eri asiantuntijoiden yksinpuheluja, jotka kohtaavat lähes yhtä hyvin toisensa kuin laivat öisellä merellä. Toni Liikamaa, Staran projektipäällikkö Liidi2 hankkeessa vahvistaa havainnon:

- Törmäsimme kyseiseen ongelmaan Liidi2-hankkeessa toisen toiminnon yhteydessä, minkä johdosta saimme tähän innovatiivisen hankinnan osuuteen hyvän lähtökohdan IoT-kanvaasin käytölle.

Hyödynsimmekin sparrauksissa jatkokehitettyä IoT-hankintoihin sovitettua kanvaasia. Kanvaasi yksinkertaistui ja täsmentyi erityisesti hankinnan suunnitteluun sopivaksi 2021-2023 sparrausten aikana.

Kanvaasin sarakkeina ovat organisaation tavoitteet, käytettävyysvaatimukset (myös olosuhdevaatimukset erityisesti laitteille), vaatimukset datalle sekä teknologia- ja turvallisuusvaatimukset. Riveinä toimivat sovellukset, tallennuspaikka, kommunikointi laitteiden kanssa (eli IoT-alustan kova ydin) sekä laitteet ja niitä ohjaavat sulautetut ohjelmistot. 

Lähtökohtana on, että vasemmalta oikealle ja ylhäältä vasemmalle, eri sarakkeet ja kerrokset vaikuttavat toisiinsa ja asettavat toisilleen vaatimuksia. Toiseen suuntaan luettuna ne tarjoavat mahdollisuuksia toisilleen.

Suurimman hyödyn saat kanvaasista, kun käytät sitä ennen kuin päästät eri alojen asiantuntijat ääneen. Kanvaasia voidaan hyödyntää myös ekosysteemihankkeissa, joissa eri kanvaasin eri osista vastaavat eri organisaatiot.

Kaaviokuva kanvaasista
Kuva 1. Kanvaasi IoT-ratkaisun hahmottamiseksi hankintaprosessin tueksi. Avaa kuva suurempana.
Mallikuva kanvaasikaaviosta täytettynä
Kuva 2. Kanvaasi täytettynä, anonymisoitu versio oikeasta työpajasta. Avaa kuva suurempana.

 

 

 

 

 

 

 

Kanvaasin käyttöohjeet

1. Kutsu työpajaan hankeen/ hankinnan suunnitteluryhmä ja tarvittavia ulkopuolisia asiantuntijoita. Osallistujilla tulisi olla sekä “liiketoiminnallista tietoa” eli tietoa organisaation/hankkeen tavoitteista, toimintaympäristöstä, käyttäjistä että teknistä osaamista eri IoT- ja IT-osa-alueilta. Varaa aikaa n. 1-1,5 tuntia. Itse taulukon täyttö on nopeaa, mutta osallistujille täytyy antaa lyhyet taustatiedot sekä purkuaikaa.

2. Täyttäkää yhdessä kuvan 3 kanvaasi tarralapuilla joko fläppipaperia hyväksi käyttäen tai etänä kollaboraatioalustalla. Työskentelyaikaa tehtävälle tarvitaan 5-10 minuuttia. Pyydä jokaista osallistujaa aloittamaan siltä aihealueelta, joka on hänelle kaikkein tutuin tai johon liittyen hänellä on mielessä eniten ajatuksia tai kysymyksiä (katso vinkiksi esimerkkejä, joita on listattu ohjeiden jälkeen).

3. Käykää kanvaasi yhdessä läpi keskustellen ja pyytäen jokaiselta tarvittaessa tarkennuksia merkintöihin liittyen. Käsitelkää sisältöä suunnassa vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas aloittaen organisaation tavoitteista ja päättyen teknologia- ja turvallisuusvaatimuksiin. Järjestä keskustelun aikana tarralappuja oikeisiin paikkoihin ja lisää tarkennuksia tarvittaessa. 

4. Käykää lopuksi keskustelu keskeisimmistä avoimista kysymyksistä ja tunnistetuista haasteista. Sopikaa, mille näistä on löydettävä vastuuhenkilöt ennen muita jatkotoimenpiteitä (esimerkiksi tavoitetilan ja arkkitehtuurin kuvaamista, vaatimusten tarkentamista, ohjeiden laatimista tai osapuolten rooleista sopimista). Tiivistä keskustelu lopuksi vielä muutamalla lauseella. 

Esimerkkejä vaatimuksista ja kysymyksistä

Organisaation / liiketoimintavaatimukset

 • Laitteiden energiankulutuksen ja kustannusten seuranta
 • Laitteiden elinkaarivaatimusten ja käyttöiän vaikutus kustannuksiin
 • Automatisoitu tiedontuotto 
 • Kättöturvallisuus paranee
 • Vaikuttavuus ja esim. yritysten liiketoimintamahdollisuudet alueella kehittyvät

Helppokäyttöisyys ja olosuhdekestävyys (laitteet, esim. sensorit)

 • Helppo käyttöönotto ja asennus  
 • Vakioidut asennusmallit
 • Huollettavuus: mahdollisimman vähän huoltotarvetta, mutta huollettavissa
 • Virransyöttö automaattisesti sekä virransäästö
 • 24/7/365 toimintavarmuus ja kestävyyys  
 • Liuoksille ja muille kemikaaleiille altistuminen 
 • Lämpötila, kosteus yms. sisä- ja ulkotilat, pohjoiset olosuhteet  

Datavaatimukset

 • Vaatimukset uudelle kalustolle datan ja tiedonsiirron osalta
 • Mitä tietoa voi kerätä (GDPR)?
 • Mitä asioita tunnistetaan?
 • Datan käyttöoikeudet ja jakamisen periaatteet, sekä teknologia jakamiseen (rajapinnat vai sovellukset)?
 • Datan muotoon ja mallinnukseen liittyvät vaatimukset

Teknologia- ja turvallisuusvaatimukset

 • Tietoliikennevaatimukset ja verkkoratkaisut, esim. toimii mobiiliverkoissa  
 • Dokumentoidut asennusmallit  
 • Dokumentointi ja ohjeistus (ja valvonta) laitteiden omien verkkojen suojaamisesta  
 • Reuna-laskentalaitteiden tarve ja optimaalinen sijainti
 • SaaS vai oma ympäristö IoT-alustalle
 • Lähdekoodin lisensointi (esim. avoin)
 • Koneoppimismallien lisensointi
 • Datan lisensointi
 • API-hallinta  
 • Dokumentoidut rajapinnat  

Blogi on on jatkoa aiemmin julkaistulle Miksi IoT-alustojen ja -ratkaisujen hankinta on haastavaa - etenkin innovatiivisesti? -blogille. 

Lisätietoja

 

 

 

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

 • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
 • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
 • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.