Kestävät ja innovatiiviset pilaantuneiden maiden kunnostukset -työpaja

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtuma kaupunki
Helsinki
Osoite
Helsinki, Pohjoinen Rautatiekatu 25, katutaso

Pilaantuneet maat ja niiden kunnostaminen syövät merkittävästi kuntia ja muiden julkisten toimijoiden resursseja. Suuri osa kohteista kunnostetaan kaivamalla pilaantunut maa ja tuomalla puhdasta maata tilalle. Tämä aiheuttaa huomattavia kustannuksia, maamassojen kuljetusta ja päästöjä ympäristöön.

Kestävillä ja innovatiivisilla hankinnoilla voitaisiin tukea resursseja säästävämpien kunnostusmenetelmien laajemman käyttöönoton kautta. Käyttöönotossa on kuitenkin havaittu erilaisia haasteita, kuten hallinta-asiakirjojen ja hyvien esimerkkien puute. Uusiin menetelmiin liittyy myös sosiaalisen hyväksyttävyyden kysymyksiä. Lisäksi edistäminen hyötyisi edelleen yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääntymisestä toimijoiden kesken ja kokemusten ja tiedon vaihtamisessa.

Tässä julkisille edelläkävijöille suunnatussa tilaisuudessa keskustellaan, miten kuntien ja muiden julkisten toimijoiden välisellä yhteistyöllä voidaan vauhdittaa kestävien ja innovatiivisten pilaantuneiden maiden kunnostuksen hankintakäytäntöjen käyttöönottoa. Mitkä ovat seuraavia kehitysaskelia ja mitä hankintoja niihin liittyy? Mitä kannattaisi valmistella yhdessä? 

Tilaisuuden tavoitteena on:

  • Kuulla kaupunkien ja muiden toimijoiden kokemuksia pilaantuneiden maiden kestävistä ja innovatiivisista hankinnoista.
  • Kartoittaa suunnitteilla ja valmistelussa olevia kehityskohteita ja hankintoja sekä tunnistaa niihin liittyviä yhteisiä tarpeita.
  • Jakaa valmisteluun liittyvää työtä, koota yhteen resursseja ja muodostaa yhteistä tietopohjaa.
  • Kuulla millaista julkista rahoitusta innovatiivisten julkisten hankintojen toteuttamiseen on mahdollista saada.
  • Saada tietoa KEINO-osaamiskeskuksesta ja siitä, miten se voi tukea yhteistyötä ja edelläkävijähankintojen toteuttajia.

Ohjelma

Kahvia tarjolla 9.15 alkaen

Ohjelma klo 9.30 - 12.30. . Puhujatiedot ja aiheet tarkentuvat lokakuussa. 

Tilaisuuden järjestää Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskus KEINO jäsenensä Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) johdolla.

 

Ilmoittautumiset 6.11.2018 mennessä sivun lopusta löytyvän linkin kautta.

 

Lisätiedot

Riina Antikainen tai Katriina Alhola

Tagit