Kestävät ja innovatiiviset pilaantuneiden maiden kunnostukset -työpaja (13.11.2018)

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumakaupunki
Helsinki
Tapahtumapaikka
Motivan tilat tai Skype-etäyhteys
Osoite
Helsinki, Pohjoinen Rautatiekatu 25, katutaso

Pilaantuneet maat ja niiden kunnostaminen vaatii merkittäviä resursseja kunnilta ja muilta julkisilta toimijoilta. Suuri osa kohteista kunnostetaan kaivamalla pilaantunut maa ja tuomalla puhdasta maata tilalle. Tämä aiheuttaa huomattavia kustannuksia, maamassojen kuljetusta ja päästöjä ympäristöön. Kestävillä ja innovatiivisilla hankinnoilla voitaisiin tukea resursseja säästävämpien kunnostusmenetelmien laajempaa käyttöönottoa. Käyttöönotossa on kuitenkin havaittu erilaisia haasteita, kuten hallinta-asiakirjojen ja hyvien esimerkkien puute. Uusiin menetelmiin liittyy myös sosiaalisen hyväksyttävyyden kysymyksiä. Lisäksi edistäminen hyötyisi edelleen yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääntymisestä toimijoiden kesken ja kokemusten ja tiedon vaihtamisessa.

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskus KEINO jäsenensä Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) johdolla järjesti julkistoimijoille tarkoitetun tilaisuuden ko.aiheesta.

Tilaisuuden tavoitteena oli:

  • Kuulla kaupunkien ja muiden toimijoiden kokemuksia pilaantuneiden maiden kestävistä ja innovatiivisista hankinnoista.
  • Kartoittaa suunnitteilla ja valmistelussa olevia kehityskohteita ja hankintoja sekä tunnistaa niihin liittyviä yhteisiä tarpeita.
  • Jakaa valmisteluun liittyvää työtä, koota yhteen resursseja ja muodostaa yhteistä tietopohjaa.
  • Kuulla millaista julkista rahoitusta innovatiivisten julkisten hankintojen toteuttamiseen on mahdollista saada.
  • Saada tietoa KEINO-osaamiskeskuksesta ja siitä, miten se voi tukea yhteistyötä ja edelläkävijähankintojen toteuttajia.

Tilaisuuden tarkoitus oli vauhdittaa uusien kestävien ja innovatiivisten pilaantuneiden maiden ratkaisujen käyttöönottoa hankintaosaamista kehittämällä. Pyrimme tilaisuudessa vastaamaan näihin kysymyksiin: Mitkä ovat seuraavia kehitysaskelia ja mitä hankintoja niihin liittyy sekä mitä kannattaisi valmistella yhdessä? 

Ohjelma (muutokset mahdollisia)

9.15-9.30  Kahvia tarjolla paikan päälle saapuville

9.30-9.40   Tilaisuuden avaus ja tavoitteet. Johtaja Riina Antikainen, Suomen ympäristökeskus.

9.40-10.00  Kestävät ja innovatiiviset hankinnat – mitä ne ovat ja miten liittyvät pilaantuneisiin maihin? Erikoistutkija Katriina Alhola, Suomen ympäristökeskus.

10.00 -11.30 Kokemuksia käytännön hankintaprosesseista ja esimerkeistä

  • Kestävät ja innovatiiviset hankinnat PIMA kokeiluohjelmassa - tilaajan ja konsultin näkökulma. Johtava asiantuntija Jarno Laitinen, Ramboll.
  • Kokemuksia Helsingistä. Ympäristösuunnittelija Johanna Hytönen, Helsingin kaupunki, Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit
  • Kokemuksia käytännön hankintaprosesseista ja esimerkeistä öljysuojarahaston hankkeissa. Projektipäällikkö Mikko Rautio, Pöyry Finland Oy, Öljysuojarahaston Jaska-hanke.
  • Kunnostusurakointia toteuttavan yrityksen näkökulma. Toimitusjohtaja Hannu Silvennoinen, Nordic Envicon Oy

11.30-12.30 Keskustelua: millaisia tarpeita tilaajilla on pilaantuneiden maihin liittyvien hankintojen kehittämisessä

12.30  Tilaisuus päättyy

Ilmoittautuminen päättyi 6.11.2018.

 

Lisätiedot

Riina Antikainen, johtaja, Kiertotalouden strateginen ohjelma, SYKE Erikoistutkija,

Katriina Alhola, erikoistutkija, Kulutuksen ja tuotannon keskus, SYKE

Tagit