Riinan kasvokuva

Nimi
Riina
Antikainen

Titteli
Johtaja, Kestävän kiertotalouden strateginen ohjelma

Yhteystiedot
Sähköposti
riina.antikainen@ymparisto.fi
Puhelinnumero
029 525 1146

Vahvuudet

Hankintojen ympäristövaikutusten arviointi, vähähiiliset, kiertotalouden mukaiset hankinnat