Vesi- ja jätehuollon infrastruktuurin kehitys on julkisen sektorin avainkysymyksiä, joiden kilpailutuksissa ilmastonmuutoksen hillintä ja resurssitehokkuus ovat keskeisiä elementtejä. Vesi- ja jätehuollossa on selkeät kytkennät kiertotalouden ratkaisuihin. Jäteveden puhdistuksessa ja lietteen