Katriina Alhola

Name
Katriina
Alhola

Contact title
Erikoistutkija, kestävä tuotanto ja kulutus

Contact details
Sähköposti
katriina.alhola@ymparisto.fi
Puhelinnumero
029 5251065

Vahvuudet

Kestävät julkiset hankinnat yleisesti, vähähiiliset hankinnat, kiertotaloushankinnat, cleantech –hankinnat, hankintojen ympäristövaikutukset ja -vaikuttavuus

Keinolaisen kommentti

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat syntyvät vuorovaikutuksesta, rohkeudesta ja määrätietoisuudesta. Toisilta saadut opit ja kokemukset ovat väylä uusiin ideoihin ja avauksiin.