Hankintayksikkö seuraa, että sopimuksen mukaiset velvoitteet täytetään ja sovittu laatutaso saavutetaan.