Yhteishankinta energiatuotannolle

Aurinkovoimaloiden hankinta kuntaorganisaatioille

Aurinkopaneeleja

TAUSTATIEDOT

Hankkija
KL-Kuntahankinnat Oy

Hankinnan kohde
Aurinkovoimaloita avaimet käteen periaatteella

Hankinnan arvo
~5 000 000 €

Hankinnan tavoite
Hankinnan tavoitteena oli tuoda kunnille ja muille kuntaorganisaatioille helppo ja kustannustehokas tapa vähentää CO2-päästöjä ja tehdä niiden ilmastotyötä näkyväksi. Hankintaan sisällytettiin perinteisen kertahankinnan lisäksi kuukausiveloitusmalli, jota hyödyntämällä hankinta on kassavirtaneutraali.

Hankinnan taustaa
Aurinkovoimaa on kehitetty Suomessa jo 1980-luvulta lähtien, mutta se aihealue on silti suurelle yleisölle vielä aika tuntematonta. Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa hiilineutraalien kuntien Hinku-verkostossa on järjestetty aurinkovoimaloiden yhteishankintoja kuntien asukkaille kesästä 2013 lähtien. Asukkaiden positiivisten kokemusten kautta myös kunnille on syntynyt kiinnostusta aurinkovoimaloiden hankintaan. Näiden pienehköjen yhteishankintojen myötä on käynyt kuitenkin selväksi, että kaikki osapuolet tarvitsevat tukea uuden teknologian hankintoihin.

Hankintaan osallistuneet tahot ja toimijat
Hankinnan käynnisti Suomen ympäristökeskus Hinku-kunnissa virinneen kiinnostuksen pohjalta. Hankinnan toteutti KL-Kuntahankinnat Oy.

Hankintamenettely
Avoin

HANKINTAPROSESSI

Hankinnan valmistelu ja markkinavuoropuhelu

Hankinnasta julkaistiin ennakkoilmoitus Hilma-ilmoituskanavassa 15.4.2016 ja tarjoamiseen kiinnostuneiden yritysten kanssa käytiin hyödyllinen markkinavuoropuhelu. Kuntahankinnat ja Suomen ympäristökeskus ottivat varhaisessa vaiheessa yhteyttä aktiivisesti Hinku-kuntiin tavoitteena saada mukaan jo varhaisessa vaiheessa sitoutuneita edelläkävijäasiakkaita.

Hankinnan kohteen vaatimukset ja vertailuperusteet

Teknisen vuoropuhelun pohjalta aurinkosähkövoimaloiden komponenteille määritettiin vähimmäisvaatimukset sekä voimalan minimituottovaade, jonka alittamisesta asiakkaalla on oikeus vaatia sopimussakkoa sopimustoimittajalta. Vertailuperusteena oli halvin hinta.

Sopimusehdot

Toimitusaika on 100 kWp:n ja sitä pienemmissä voimaloissa 60 arkipäivää (ma-pe) asiakkaan tekemästä tilauksesta. Tätä suuremmissa voimaloissa asiakas ja toimittaja sopivat toimitusajasta erikseen.

Voimaloilla on sähkön tuotannon minimituottovaade, jonka alittuessa asiakkaalla on oikeus sopimussakkoon toimittajalta.

Kuukausiveloitusmallilla hankitun aurinkosähkövoiman toimittaja vastaa voimalan toiminnasta ja sähköntuottamisesta 12 vuotta ja kertaostomallilla ostetussa voimalassa on 10 vuoden takuu koko voimalalla.

Mahdolliset haasteet

Business Finland (aik. Tekes) myöntää aurinkovoimaloille investointitukea. Tukihakemukset pyrittiin aluksi niputtamaan käsittelyn nopeuttamiseksi ja paperityön vähentämiseksi siten, että yhdellä tukihakemuksella oli noin viiden kunnan voimalat. Näiden nippujen hallinnointi muodostui kuitenkin hyvin hankalaksi ja lopulta sähköiseen tukikäsittelyyn siirryttyä mahdottomaksi, joten siitä luovuttiin. Nykyisin tukipäätös tulee useimmiten jo parissa viikossa.

Hyödyt/ Tulokset /Vaikutukset

I. Kuntaorganisaatiot saivat tämän yhteishankinnan avulla erittäin helpon, nopean ja edullisen tavan hankkia aurinkovoimaloita.

II. Hankinta on laajentunut kiitettävästi, mutta potentiaalia olisi huomattavasti enemmän.

III. Jokainen asennettu voimala tuottaa päästöhyötyjä elinkaarensa aikana, sekä toteuttaa ja tuo ilmastotyötä näkyväksi. Toimittaja on pienehkö pk-yritys ja voimalat asennetaan pääosin paikallisten yritysten toimesta, jolloin myös osaaminen aurinkovoimaloiden asentamisesta leviää tehokkaasti ympäri Suomea. 

IV. Toimittajan kanssa pidetään seurantapalaveri kaksi kertaa vuodessa ja asiakkaiden kokemuksia kysytään kerran vuodessa. Toimitusten laatua on kyselty myös satunnaisesti asiakkailta.

LOPPUTULOS

Mahdolliset jatkotoimenpiteet  

Kasvavan kysynnän ja ilmastotietoisuuden johdosta hankinnalle alettaneen suunnitella jatkoa vuoden 2019 aikana. KL-Kuntahankinnat on valmistelemassa muitakin asiakkaidensa ilmastotyötä helpottavia hankintoja, kuten sähkö- ja kaasuautot sekä sähköautojen latausasemat.

Hankkijan kommentti (Opittua)

Kunnat lähtivät mukaan varsin pienillä voimaloilla, jota kautta kilpailutuksen hinnoittelu painottui pieniin voimaloihin. Sopimuskaudella trendi on kuitenkin ollut kohti isompia voimaloita ja olisi ollut hyödyllistä saada niitä jo kilpailutusvaiheessa mukaan.

Nyt ensimmäisellä kerralla lähdettiin liikkeelle peruspaketilla, koska asia oli vielä uusi, eikä kokemusta ja tietoa ollut vielä kertynyt kovin paljoa. Mikäli hankintayksikkö saisi asiakkailta vielä enemmän kommentteja erilaisista tarpeista, voisi tulevan kilpailutuksen tuotekori olla laajempi. Eli voitaisiin kilpailuttaa useampia erilaisia kokoonpanoja.

Jatkossa voisi harkita sopimuksen jakamista alueellisiin osiin, jottei yhdelle toimijalle tule liian suurta haastetta hankkia valtakunnallista alihankkijaverkostoa.

Keinot kiertoon

Kuntahankintojen kokemus on, että erityyppisiä edelläkävijäverkostoja kannattaa aina hyödyntää uusien hankintakohteiden löytämisessä ja mittakaavaedun tuottamisessa asiakkaille.

 

tags