Hyvinvointialueiden hankintayksiköille on tarjolla maksutonta tukea KEINOn hankintojen vaikuttavuuden johtamisen akatemiassa. Hae mukaan viimeistään 14.4.

Vähähiiliset julkiset hankinnat tarkoittavat sellaisia julkisia palvelu- ja tavarahankintoja sekä rakennusurakoita, jotka tuottavat elinkaarensa aikana mahdollisimman vähän kasvihuonekaasupäästöjä. Markkinoilla on jo olemassa paljon vähäpäästöisiä tuotteita ja tuoteryhmiä, joista voidaan valita