Vähähiilisyyspotentiaalin tuotekortit

Vähähiilisyyspotentiaali

Julkisten hankintojen vähähiilisyyden näkökulmasta tietyt tuoteryhmät nousevat erityisen tärkeiksi paitsi niistä aiheutuvien päästöjen takia niin myös niihin sisältyvien merkittävien päästövähennysten vuoksi. Tällaisia hankintakategorioita ovat varsinkin rakennusten energia, rakentaminen, alueiden kunnossapito, ruokapalvelut, matkustaminen ja kuljetukset, sekä jotkin tavarahankinnat.

Oheisissa tuotekorteissa on kerrottu näiden kuuden hankintakategorian päästövähennuspotentiaalista ja siihen, mitkä seikat vaikuttavat päästövähennyspotentiaalin toteutumiseen hankinnoissa.

Tuotekortti: Energia

Tuokortti: Rakennukset ja talonrakentaminen

Tuotekortti: Infrarakentaminen ja kunnossapitopalvelut

Tuokortti: Ruokapalvelut ja elintarvikkeet

Tuotekortti: Matkustaminen ja kuljetukset

Tuotekortti: Tavarahankinnat

 

 

 

tags