metsä ja erilaisia innovaatioita

Tutustuin läntisessä naapurimaassa hiljattain julkaistuun selvitykseen siitä, miten hyvin julkisilla hankinnoilla oikeasti edistetään innovaatioita. Kyseessä on siis julkiset hankinnat yhtenä innovaatiopolitiikan keinona vauhdittamassa uusien ratkaisujen syntymistä, tilaaja-toimittaja -yhteistyötä

Tekemällä innovatiivisia hankintoja hankintayksiköt vauhdittavat teknologista kehitystä ja auttavat aikamme isojen haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen, ratkaisemista.