Digivihreän siirtymän toteutus vaatii yhteistyötä ja ripeitä toimia

käsi ja digitaalinen kasvi

Elokuun lopussa joukko yksityisen ja julkisen sektorin edustajia kokoontui yhteen keskustelemaan ja kuulemaan puheenvuoroja, jotka käsittelivät hankintojen mahdollisuuksia digivihreää siirtymän toteuttamisessa.

Ilmastonmuutos, luontokato ja digitalisaatio ovat tällä hetkellä maailmanlaajuisesti merkittäviä talouteen ja yhteiskuntaan vaikuttavia muutosvoimia. Ne koskettavat mitä suurimmassa määrin julkista sektoria, joka voi toiminnallaan vaikuttaa muutoksen suuntaan ja nopeuteen.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyössä Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINOn kanssa järjestämään tilaisuuteen osallistui noin 160 henkilöä paikanpäällä ja etäyhteyksien. Tilaisuudessa kuultiin puheenvuorot työ- ja elinkeinoministeriön  teollisuusneuvos Maija Lönnqvistiltä, ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Olllikaiselta, VTT:n Research team leader Kirsi Hyytiseltä, Pirkanmaan liiton innovaatio- ja tulevaisuustyön johtaja Petri Räsäseltä ja BusinessOulun asiantuntija Maria Vuoresolalta. Yksityisen sektorin näkökulmia digivihreään siirtymää toivat esille SRV Yhtiöiden kehitysjohtaja Miimu Airaksinen ja Teknologiateollisuuden johtaja Helena Soimakallio. Pohjoismaiset julkisen sektorin ja yritysten innovointia käsittelevät tervehdykset osallistujille toivat Ole Bech Lykkebo Danish Center for Public-Private Innovationista ja Ingebjørg Harto Norway’s National Programme for Supplier Developmentista.

Ilmastopaneelin puheenjohtaja Ollikainen nosti esille, että innovaatiot, talouskasvu ja EU:n kilpailukyky ovat vihreän siirtymän ytimessä. VTT:n Hyytinen totesi puheenvuorossaan, että kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi tarvitaan kumppanit, yhteinen suunta ja tiekartta. Kestävyys tulee punnita yritysten elinvoiman ja kansalaisen sekä ympäristön hyvinvoinnin kannalta. Uudistumista tulee johtaa paremmilla ja kattavammilla vaikuttavuuden mittareilla. Soimakallion mukaan digivihreä kasvu varmistetaan panostamalla vähähiilisyys- ja kiertotalousratkaisuihin, digitalisaatioon ja TKI:hin.

Käytännön esimerkit digivihreä siirtymän toteuttamisesta julkisella sektorilla kultiin Pirkanmaalta ja Oulusta. Räsänen Pirkanmaan liitosta kertoi Hiilineutraaliustiekartasta ja Digikompassista kaksoissiirtymän käytännön työkaluina. Räsäsen yhteenvedossa nousi esille, että alueellisten tiekarttojen avulla voidaan yhdistää digivihreän siirtymän EU-tason tavoitteet paikallisiin kehittämistarpeisiin ja –mahdollisuuksiin ja vahvistaa alueellista kumppanuutta. Selkeä tavoitteisto sekä laadukas toimeenpano- ja seurantatieto on tärkeä osa systeemisen muutoksen johtamista. Vihreän siirtymän osalta tavoitteisto ja tieto on jo varsin korkealla tasolla.

Oulussa puolestaan digivihreän siirtymän työkaluina ovat innovaatioallianssi ja ekosysteemissopimus. Oulun toimijoiden tavoitteena on ratkaista yhdessä globaaleja ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia kestävyysongelmia Euroopan parhaalla, digitaalisuudesta globaalia lisäarvoa tuottava ekosysteemillä.

Tilaisuus huipentui paneeliin, jossa digivihreästä siirtymästä olivat keskustelemassa Vuoresolan, Hyytisen ja Airaksisen lisäksi Teknologiateollisuuden päällikkö Mervi Karikorpi. Tilaisuuden juontaja, toimittaja Anna Ståhlen johdolla panelistit keskustelivat muun muassa julkisen sektorin roolista uusien kestävien ratkaisujen ja innovaatioiden kehittämisessä ja käyttöönotossa. Tilaisuuden keskeiset havainnot ja päätössanat kertoi Motiva Oy:n toimitusjohtaja Vesa Silver.

Tilaisuudessa nousi esille, että julkiset hankinnat ovat merkittävä ja alihyödynnetty muutosvoima digivihreän siirtymän toteutuksessa. Julkinen sektori tekee hankintoja vuosittain 47 miljardilla eurolla, josta ostoja yrityksiltä 31 miljardilla eurolla. Toistaiseksi siirtymän toteutumiseksi on tehty yksittäisiä kokeiluja, mutta se on vasta alkua. Siirtymän toteutuminen vaatii kuitenkin yksityisen ja julkisen sektorin välisen yhteistyön vahvistamista, sekä yhteiset ja riittävän kunnianhimoiset tavoitteet. Keskeistä on, että julkisella ja yksityisellä sektorilla on yhteinen maali, jota tavoitella. Riskien jakamisen lisäksi kokeilut, pilotit ja toimintatavat ovat tärkeitä kannusteita, kun tavoitteena on digivihreää siirtymää toteuttavat innovatiiviset hankinnat. Jotta digivihreä siirtymä toteutuu, on toimeen tartuttava nyt.  

KEINO-osaamiskeskus tukee julkisia hankintayksiköitä digivihreään siirtymään liittyvällä polulla kehittämällä kestäviin ja innovatiivisiin hankintoihin liittyvää osaamista, sekä tuomalla yksityisen ja julkisen sektorin edustajat saman pöydän äärelle. Tämä tapahtuu muun muassa uuden Innovation Broker -palvelun (innovaatiovälittäjä) ja Smart City -innovaatioakatemian avulla, sekä vahvistamalla vuoropuhelua elinkeinoelämän kanssa. Toivommekin, että elinkeinoelämän edustajat ovat meihin rohkeasti yhteydessä.

Katso tilaisuuden tallenne:

Lisää aiheesta:

KEINOn Innovation Broker

Smart City -innovaatioakatemia

Ota yhteyttä:

tags