KEINO-osaamiskeskus X Futucast: Digivihreän siirtymän eri ulottuvuudet KEINO-osaamiskeskuksen neljäosaisen Futucast podcast -sarjassa käsitellään vihreää siirtymää, sen taloudellisia ja poliittisia ulottuvuuksia sekä sitä, miksi julkisia hankintoja kannattaa hyödyntää siirtymän toteutuksessa

KEINO-osaamiskeskus tarjoaa monipuolista tukea, sparrausta ja neuvontaa niin innovatiivisten hankintojen strategiseen johtamiseen kuin käytännön toteuttamiseen. Hankinnan innovaatiopotentiaalin arviointi Yksi mahdollisuus kirjata innovatiivisuus hankintoja ohjaaviin strategisiin linjauksiin on

Innovation Broker eli “innovaatiovälittäjä” on kansainvälinen toimintamalli, jolla pyritään kasvattamaan innovatiivisten hankintojen määrää ja laatua tunnistamalla ja kokoamalla yhteen hankintayksiköiden hankintatietoja sekä yritysten innovaatiodataa. Innovation Broker -palveluiden tavoitteena on

HANKINTATUTKA - Hankintojen kypsyysasteen (maturiteetti) paikannuksen ja kehittämisen apuväline Maturiteettianalyysissä organisaation hankintatoimen suorituskykyä arvioidaan yleensä alan hyviin käytäntöihin perustuvien kysymysten avulla. Kysymysten avulla selvitetään, miten organisaatio kehittyy

Kun yksittäisen hankinnan toteuttamisen aika lähestyy, tarvitaan täsmätietoa markkinoilla olevista ratkaisuista hankintatarpeen täyttämiseen. Hankinnan kohde ja se, kuinka valmiiksi hankinnan kohde on jo määritelty ja kuvattu, ratkaisevat, millainen markkinakartoitus ja markkinavuoropuhelu on

KEINO-osaamiskeskus toteutti syyskuussa 2018 kyselyn, jonka avulla kartoitettiin kestävien ja innovatiivisten hankintojen hankintaosaamisen tilaa Suomessa. Alla poimintoja kyselyn raportista, joka löytyy liitteenä sivun lopusta. Kestävien ja innovatiivisten hankintojen hankintaosaaminen -kyselyn

Julkisten hankintojen green deal -sopimus on vapaaehtoinen, hankintoihin kohdistettu sitoumus, jonka hankintayksikkö solmii valtion osapuolen kanssa. Sopimusmallia on kehitetty yhteistyössä hankintayksiköiden ja ministeriöiden kanssa. Green deal –sopimuksiin otetaan mukaan uusia hankintayksiköitä

KEINO-osaamiskeskus toteutti syyskuussa 2018 kyselyn, jonka avulla kartoitettiin kestävien ja innovatiivisten hankintojen hankintaosaamisen tilaa Suomessa. Voit lukea vuoden 2018 tuloksista täältä. Syyskuussa 2020 toteutettiin seurantakysely. Voit lukea vuoden 2020 tuloksista täältä.

KEINO kartoitti kyselyn avulla kesä-elokuussa 2018 kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen strategisen johtamisen nykytilaa eri organisaatioissa. Voit lukea vuoden 2018 johtamisen kyselyn tuloksista täältä. Seurantakysely toteutettiin vuonna 2021. Voit lukea vuoden 2021 johtamisen kyselyn