Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO on osa hallitusohjelman toteutusta. Toimintaamme ohjaa ja rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö. KEINO on konsortio, jonka eri osa-alueiden toteuttamisesta ja yhdessä kehittämisestä vastaavat Motiva Oy, Teknologian

Julkisen sektorin rooli kestävien tuotteiden ja palveluiden hankkijana on merkittävä. Kaikki Suomen julkiset hankinnat muodostavat vuosittain noin 47 miljardin euron potin. Tällaisen summan vastuullisella kohdistamisella on valtava vaikutus yhteiskuntaamme ja sen tulevaisuuteen. KEINO on

1. Rekisterinpitäjät KEINO-osaamiskeskuksen konsortion muodostavat seuraavat yhteisöt: Motiva Oy Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Suomen ympäristökeskus SYKE Hansel Oy Nämä organisaatiot muodostavat keskenään ns. konsortion, joka ei ole itsenäinen

Julkisten hankintojen muutosagentit toimivat KEINO-osaamiskeskuksen paikallisina yhteyshenkilöinä ja tuovat osaamiskeskuksen toimintaa lähemmäksi käytännön toimijoita. KEINO-muutosagentit toimivat paikallisesti kestävien ja innovatiivisten hankintojen neuvonantajina, levittävät hyviä käytänteitä

Julkisten hankintojen muutosagentit toimivat KEINO-osaamiskeskuksen paikallisina yhteyshenkilöinä ja tuovat osaamiskeskuksen toimintaa lähemmäksi käytännön toimijoita. KEINO-muutosagentit toimivat paikallisesti kestävien ja innovatiivisten hankintojen neuvonantajina, levittävät hyviä käytänteitä

Tekemällä innovatiivisia hankintoja hankintayksiköt vauhdittavat teknologista kehitystä ja auttavat aikamme isojen haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen, ratkaisemista.

KEINO-osaamiskeskus X Futucast: Digivihreän siirtymän eri ulottuvuudet KEINO-osaamiskeskuksen neljäosaisessa Futucast podcast -sarjassa käsitellään vihreää siirtymää, sen taloudellisia ja poliittisia ulottuvuuksia sekä sitä, miksi julkisia hankintoja kannattaa hyödyntää siirtymän toteutuksessa

KEINO-osaamiskeskus tarjoaa monipuolista tukea, sparrausta ja neuvontaa niin innovatiivisten hankintojen strategiseen johtamiseen kuin käytännön toteuttamiseen. Hankinnan innovaatiopotentiaalin arviointi Yksi mahdollisuus kirjata innovatiivisuus hankintoja ohjaaviin strategisiin linjauksiin on