Kiertotalouden teema-akatemia tarjoaa asiantuntijoiden valmennusta kiertotalouden edistämiseksi julkisilla hankinnoilla. Kiertotaloushankinnoilla voidaan vähentää luonnonvarojen kulutusta, saada aikaan kustannussäästöjä sekä luoda alueellista hyvinvointia. Käynnistyvä kiertotalous-akatemia painottuu

KEINO-osaamiskeskus tukee ja auttaa julkisia hankkijoita kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämisessä KEINO-osaamiskeskus kehittää kestäviin ja innovatiivisiin hankintoihin liittyvää osaamista, johtamista, mittaamista, yritysyhteistyötä sekä edistää uusien ratkaisujen ja

Vähähiilisyys ja kiertotalous ovat keskeisiä teemoja tämän päivän ja tulevaisuuden rakentamisessa. Suomessa rakentaminen kattaa noin viidenneksen julkisen sektorin hankinnoista. Kuntien ja kaupunkien investoinneissa rakentamisen ja peruskorjauksen osuus on lähes puolet. Rakentamisen hankinnoissa

Innovation Broker -palveluiden tavoitteena on tukea asiakasta innovatiivisen hankinnan suunnittelussa ja valmistelussa. Tarjottavia palveluita yhdistää pyrkimys lisätä hankintayksiköiden ja potentiaalisten toimittajien välistä vuoropuhelua ja tiedonkulkua. Syksyllä 2022 käynnistyy KEINOn uusin

Alla lyhyet kuvaukset palveluista, joita Innovation Broker- palvelukokonaisuuden alla tarjotaan syksyllä 2022. Palveluiden yksityiskohtaisempi sisältö ja työtavat tarkennetaan asiakaskohtaisesti tarpeiden mukaan. Digisparraus Palvelu tukee digihankintoja, joissa kehitetään ja hankitaan erilaisia

(function(de,cl,ar,at,io,n) { var a=de.createElement(ar), b=/^\/([a-z]{2})([_-][a-z]{2})?(\/.*)?$/g.exec(cl.pathname), c=["fi", "en", "sv"], d=de.scripts; n=d[d.length-1]; b=(b && b[1] == c[0]) ? b[1] : c[1]; a.id=at; a.src="https://consent.cookiebot.com/"+io+"/cd.js";a.async=!0; a.setAttribute(

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO on osa hallitusohjelman toteutusta, jonka toimintaa ohjaa ja rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö. KEINO on konsortio, jonka eri osa-alueiden toteuttamisesta ja yhdessä kehittämisestä vastaavat Motiva Oy

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO on osa hallitusohjelman toteutusta. Toimintaamme ohjaa ja rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö. KEINO on konsortio, jonka eri osa-alueiden toteuttamisesta ja yhdessä kehittämisestä vastaavat Motiva Oy, Teknologian

Motiva Oy Motiva tuo osaamiskeskukseen erityisesti asiantuntijuutensa kestävistä hankinnoista ja hankintakriteereistä sekä kokeilu- ja skaalaustoiminnasta. Motivan roolina on toimia osaamiskeskuksen koordinaattorina ja vastata viime kädessä keskuksen toiminnasta. Motivan vastuulla on

Kokoamme tänne suosittuja kysymyksiä ja niiden vastauksia sitä mukaan, kun niitä saamme. Onko sinulla jotain kysyttävää toimintaamme liittyen, minkä vastauksesta voisi olla muillekin hyötyä? Lähetä kysymyksesi meille osoitteeseen palvelu@hankintakeino.fi otsikolla UKK! KEINON KEHITTÄJÄRYHMÄT Mitä