Suomalaisesta julkisten hankintojen vuoropuhelukulttuurista vientituote?

kaksi miestä keskustelee

Vaikka valitettavan usein Suomessa saa kuulla, että julkiset hankinnat herättävät närkästystä, markkinaoikeudessa ollaan ajoittain ja kuilu julkisen ja yksityisen sektorin välillä on valtava, niin voimme olla oikeasti tyytyväisiä hankintakulttuuristamme - erityisesti vuoropuhelun osalta. Julkinen ja yksityinen sektori tekevät hyvää ja tuloksellista yhteistyötä ja heidän välillään vallitsee toimiva vuoropuhelukulttuuri. Meillä on oma tiukka kansallinen hankintalaki, mutta se on myös opettanut meitä toimimaan hyvien toimintatapojen mukaisesti ja olemme oppineet hyödyntämään erilaisia menettelytapoja. 

Avoin vuoropuhelu sekä ennakoivat markkinavuoropuhelut ennen tarjouskilpailun aloittamista ovat omiaan pienentämään kuilua eri toimijoiden välillä. Avoin vuoropuhelu myös mahdollistaa erilaisten olemassa olevien hankintamenettelytapojen ja rahoitusinstrumenttien tehokkaamman hyödyntämisen sekä ennen kaikkea tulosten ostamisen pelkän tilaamisen sijaan. Lisäksi julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden yhteistyötä voidaan helpottaa EU-tasolla tehtävillä viestintäkampajoilla tai jopa lakiuudistuksilla, joilla voisi olla mahdollista pienentää edellä mainittujen toimijoiden välissä olevaa tiedonkulun kuilua (vain allekirjoittaneen oma näkemys).

iBuy -projektin* asiantuntija- ja partneritapaamisessa 23.-24.4.2019 teemana oli erilaisten rahoitusinstrumenttien ja hankintamenettelyiden hyödyntäminen innovatiivisissa julkisissa hankinnoissa. Konferenssin yhteenvetona todettiin, että eräs tärkeimmistä asioista on hankintakulttuurin uudistaminen sekä avoin vuoropuhelu hankintayksiköiden ja tarjoajien välillä. Lisäksi mainittiin myös, että Suomessa on erityisen hyvä ja hieno vuoropuhelukulttuuri hankintayksiköiden ja tarjoajien kesken ja siitä meidän suomalaisten kannattaa olla tyytyväisiä sekä myös kehittää vuoropuhelukulttuuria entisestään.

Tapahtumassa keskusteltiin eri jäsenmaiden edustajien kanssa mm. kilpailullisesta neuvottelumenettelystä, allianssimallista, vaikuttavuusinvestoinnista (Social Impact Bond -model, SIB), innovaatiokumppanuudesta, hankintayksiköiden sekä tarjoajien osaamisen kehittämisestä, innovaatiokulttuurin edistämisestä, päätöksentekijöiden/johtajien ja hankintoja tekevien asiantuntijoiden yhteensaattamisesta sekä ennakoista markkinavuoropuhelusta tilaajien ja tarjoajien kesken. Tuttuja aiheita siis, eikö totta? Mikäli painimme siis Euroopassa samojen hankintahaasteiden kanssa, niin mikä voisi olla Suomen suurinta osaamista tässä keskustelussa? Voisimmeko yllättää muut vuorovaikutuskyvyillämme, joita muuten niin kovin solvataan ja väheksytään? Voisiko hankintojen vuoropuhelukulttuurista tulla Suomen vientituote?

*Muut yhteistyökumppanit/partnerimaat Suomen lisäksi ovat: Lithuania Innovation Centre (Lead Partner) (LT), Foundation for Innovation and Technology in the Balearic Islands – Government of the Balearic Islands (ES), Agency of Regional Development of Bucharest Ilfov (RO), Regional Government of Central Greece (GR), Ministry of Economics of the Republic of Latvia (LV), National Innovation Agency of Portugal (PT). Suomen Itämeri-instituutti on yksi partneri iBuy - Fostering the role of public authorities as demanders of innovation through public procurement -projektissa*. Projektin tavoitteena on edistää innovatiivisten hankintatapojen kehittämistä, jotta ne tukisivat entistä paremmin alueellisia innovaatiopainopisteitä, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyötä sekä aluekehitystä. Lisäksi tavoitteena on lisätä julkisten toimijoiden osaamista innovatiivisten hankintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä miettiä, miten innovatiivisia hankintoja voitaisiin hyödyntää entistä tehokkaammin alueellisissa (tai kansallisissa) rakennerahasto-ohjelmissa. iBuy -projekti saa rahoitusta Interreg Europe - ohjelmasta ja sen kesto on 4,5 vuotta. iBuy -projektista voi lukea Suomen Itämeri-instituutin ja Interreg Europen kotisivuilta lisää: http://www.baltic.org/project/ibuy/ , https://www.interregeurope.eu/ibuy/ .

tags
Kirjoittaja
Antti Savolan kasvokuva

KEINO-muutosagentti, Novicen toimitusjohtaja, hankintojen asiantuntija

Lue lisää Antista ja katso esittelyvideo täältä.

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.